هویت سازی در نهاد خانواده و دانشگاه بیمه نظام اجتماعی/ به شبکه های مجازی اجازه ندهید جایگزین خانواده‌ها باشند
هویت سازی در نهاد خانواده و دانشگاه بیمه نظام اجتماعی/ به شبکه های مجازی اجازه ندهید جایگزین خانواده‌ها باشند
ره نگار/ محمد دوستار در اجتماع بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت که با حضور استادان و خانواده ایشان در سالن اجتماعات این واحد دانشگاهی برگزار شد، اظهار داشت: خانواده نقش مهمی در جامعه دارد، خانواده هویت ساز کشور است.

ره نگار/ محمد دوستار در اجتماع بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت که با حضور استادان و خانواده ایشان در سالن اجتماعات این واحد دانشگاهی برگزار شد، اظهار داشت: خانواده نقش مهمی در جامعه دارد، خانواده هویت ساز کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با بیان اینکه هویت عنصر تعیین کنند ه و امید بخش است، تصریح کرد : هویت با خانواده پایه ریزی و با ورود به مدرسه و دانشگاه تقویت و مستحکم می شود.

دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه عوامل هویت بخش متعدد هستند ملی، مذهبی و اسطوره ها، دانشمندان، شعرا و همانند آن هویت بخش جامعه است، گفت: گذشتکان ما در همه حال می کوشند تا به نسل های بعد از خود بیان کنند که دارای هویت و ریشه عمیقی هستند.

دوستار با بیان اینکه تبیین بزرگان و اندیشمندان یک نظام اجتماعی و شهدا نیز به طور خاص یک پشتوانه هویتی و دل گرمی محسوب می شوند، افزود: اگر هویت ها به طور مطلوب و به موقع به جوان انتقال داده نشود بی هویتی جایگزین خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه خانواده و دانشگاه نقش اساسی در تبیین و هویت فرزند دارد،‌ خاطر نشان کرد: نهاد خانواده نهاد اساسی است و اگر هویت فرزند در این نهاد خوب شکل بگیرید، بیمه نظام اجتماعی برای آینده است .

دوستار با اشاره به اینکه در عصری که زندگی می کنیم عصر فرا صنعتی است و در عصر فراصنعتی با مخاطره اساسی مواجه هستیم، گفت: در عصر فراصنعتی شبکه های مجازی وارد زندگی همکان شده است و بیش از پدر و مادر با فرزندان ایشان در ارتباط هستند.

دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، با اشاره به اینکه در عصر فراصنعتی مادران نقش مهمی دارند و باید در پرورش کودک و نوجوان بیش از پیش کوشا باشند، اضافه کرد: در فضای مجازی هویت امروز جوانان شکل می گیرد که بسیار خطر ناک است.

دوستار با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم تا شبکه های مجازی جای خانواده‌ها را بگیرد، گفت: اساتید در دانشگاه نیز به هویت سازی درست جوانان کمک کنند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ایران دارای افتخارات تاریخی ملی و مذهبی ارزشمندی است، افزود: دوران دفاع مقدس سراسر هویت ساز است و این هویت های تاثیر گذار باید به نسل جدید انتقال داده شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: هویت سازی درست، امید را در جامعه تقویت می کند و آرمان خواهی به وجود می آورد.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران