نهادینه کردن گفتمان فرهنگ بیمه ای به ویژه در نسل جوان جامعه یک ضرورت است
نهادینه کردن گفتمان فرهنگ بیمه ای به ویژه در نسل جوان جامعه یک ضرورت است
ره نگار/ مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر ضرورت بسط و گسترش فرهنگ گفتمان سازی مفاهیم بیمه های اجتماعی و نقش و اهمیت آن در جامعه، مهمترین برنامه های عملیاتی تمهید شده در این راستا برای اشاعه در نسل جوان را تشریح کرد.

ره نگار/ مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر ضرورت بسط و گسترش فرهنگ گفتمان سازی مفاهیم بیمه های اجتماعی و نقش و اهمیت آن در جامعه، مهمترین برنامه های عملیاتی تمهید شده در این راستا برای اشاعه در نسل جوان را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، کیوان مرتضوی با بیان اینکه بیمه های اجتماعی و به شکل خاص مقوله تامین اجتماعی به عنوان یکی از شاخص های اساسی توسعه در دنیای امروز شناخته شده و اعتلاء و تقویت آن در هر کشور نشانه بالندگی و آگاهی های فرهنگی اجتماعی مردمان آن می باشد که در بسیاری از نقاط جهان با قوانین مربوطه در قالب یک الزام و نیاز اجرایی میگردد اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان بزرگترین و گسترده ترین مجموعه بیمه گر اجتماعی کشور که افزون بر نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش دارد تعمیم و گسترش این مهم را در اولویت فعالیتهای فرهنگی اجتماعی قرار داده و برنامه های متنوعی در این راستا به اجرا درآورده است.

وی با تاکید بر اینکه تقویت تعاملات و نشست های آموزشی با تشکلهای کارگری و مجامع کارفرمایی و همچنین کانون های بازنشستگی جلوه ای از اراده در این مسیر می باشد افزود: از آنجا که نهادینه نمودن گفتمان فرهنگ بیمه ای و تشویق جامعه به سمت آن نیازمند فرهنگ سازی بنیادین برای تعمیم و گسترش پوششهای بیمه ای در تمامی اقشار میباشد بی تردید اتخاذ رویکردهای آموزشی در بین نوجوانان و جوانان به عنوان نیروهای مولد فردای جامعه در گروههای مختلف بیمه شده و کارفرما یک الزام و تکلیف و از اصول اولیه کار فرهنگی خواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه در ادامه روند فعالیت در این عرصه، برنامه هایی همچون مشاوره های بیمه ای و آشناسازی دانش آموزان با تامین اجتماعی و نشست های گفتمان محور با موضوع نقش و چایگاه و اهمیت تامین اجتماعی در جامعه و آثار آن در زندگی افراد با اساتید و دانشجویان دانشگاهها به روال گذشته و با جدیت بیشتر در دستور کار می باشد اظهار داشت: با قرارگرفتن در آستانه مهرماه و آغاز فعالیت دوباره مدارس و دانشگاهها کمیته ها و کارگروههای تخصصی مربوطه به منظور ترویج فرهنگ بیمه ای و آگاهی بخشی فرزندان برومند این سرزمین با مفاهیم و تعهدات و خدمات تامین اجتماعی و کارکردها و ماموریتها و تاثیرات آن پویاتر از قبل نسبت به هماهنگی های اولیه در حال برنامه ریزی میباشند و امیدواریم نتایج این حرکت، تنویر افکار و آگاهی بخشی عمومی در جامعه هدف را به دنبال داشته باشد.

کیوان مرتضوی با اشاره به اینکه عدم شناخت کافی و درست از تامین اجتماعی سبب برداشتهای ناصواب و تعبیرهای اشتباه و بعضاً خواسته ها و تفسیرهای غیر منطقی در سطح جامعه گردیده است که با اجرای اینگونه برنامه ها درصدد هستیم تا مخاطبان را با حقوق و تکالیف خود آشنا نموده و نقش و اهمیت تامین اجتماعی به عنوان بستر و ابزار توسعه و استقرار عدالت اجتماعی و زمینه ساز کرامت بخشیدن به انسانها برای ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی را فراهم نمائیم.

شایان ذکر است در این راستا اجرای برنامه های مختلف آموزشی، میزهای خدمت و مراکز مشاوره در دانشگاهها، اجرای سمینارهای گفتگو محور، حضور در مدارس و … برای شش ماهه دوم سالجاری در سطح استان گیلان در حال برنامه ریزی می باشد.

  • منبع خبر : روابط عمومی تامین اجتماعی استان گیلان