نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف وظیفه همکاران حوزه اطلاع رسانی است
نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف وظیفه همکاران حوزه اطلاع رسانی است
ره نگار/محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در نشست هم اندیشی رابطین روابط عمومی در امور های اجرایی، بر آمادگی لازم برای پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.

ره نگار/محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در نشست هم اندیشی رابطین روابط عمومی در امور های اجرایی، بر آمادگی لازم برای پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با اشاره به نقش برق افزود: اهمیت برق در معیشت مردم غیرقابل انکار است و رمز خدمت رسانی موثر به مردم همدلی و وفاق برای انجام رسالت و وظایف محوله می باشد.

مهدیزاده ضمن تشکر از زحمات همه رابطین روابط عمومی در امورهای اجرایی در پیک تابستان و زمستان گذشته گفت: از همه تریبون ها و ظرفیت های موجود برای اطلاع رسانی به مشترکین استفاده شود.

مدیرعامل توزیع برق گیلان افزود: در حوزه مدیریت مصرف و روابط عمومی عرصه برای کارهای متنوع و ایده های نو بسیار زیاد است و ضروری است با اطلاعات کامل در این حوزه اقدام شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته مدیریت هوشمند مصرف از ساختمان ستادی شرکت آغاز شد و باید از سوی رابطین روابط عمومی پایش مصرف برق ساختمان های اداری انجام شود.

مهدیزاده در پایان اظهار داشت: اقناع افکار عمومی و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف وظیفه همکاران حوزه اطلاع رسانی است.

در ادامه جواد لطفی مدیر دفتر روابط عمومی ضمن برشمردن اقدامات یکسال اخیر در حوزه های مرتبط کاری، انتظارات و برنامه های درخواستی از رابطین این دفتر در امور های اجرائی را ارائه کرد و همچنین حاضرین نیز نظرات و پیشنهادات خود برای فعالیت های فصل پیک تابستان پیش رو را بیان کردند.

 

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران