نشست خبری رونمایی پوستر و معرفی آثار راه یافته به سی و دومین جشنواره استانی تئاتر گیلان
نشست خبری رونمایی پوستر و معرفی آثار راه یافته به سی و دومین جشنواره استانی تئاتر گیلان

نشست خبری رونمایی پوستر و معرفی آثار راه یافته به سی و دومین جشنواره استانی تئاتر گیلان با حضور جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه استان در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

نشست خبری رونمایی پوستر و معرفی آثار راه یافته به سی و دومین جشنواره استانی تئاتر گیلان با حضور جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه استان در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان