میرزا کوچک جنگلی سردار بزرگ ملی
میرزا کوچک جنگلی سردار بزرگ ملی
#میرزا_کوچک_جنگلی سردار بزرگ ملی

به مناسبت ۱۱ آذر سالروز شهادت #میرزا_کوچک_جنگلی سردار بزرگ ملی

 

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران