مستمری بگیران و بیمه شدگان با کمک دولت اداره می شوند
مستمری بگیران و بیمه شدگان با کمک دولت اداره می شوند

ره نگار/ در گزارشی تحلیلی توسط معاون تعهدات بیمه ای تامین اجتماعی گیلان، وضعیت بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق های مختلف در کشور مورد مقایسه قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ محمد هرمزی معاون تعهدات تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اطلاعات منتشره دفتر آمار و محاسبات این سازمان، اظهار داشت: […]

ره نگار/ در گزارشی تحلیلی توسط معاون تعهدات بیمه ای تامین اجتماعی گیلان، وضعیت بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق های مختلف در کشور مورد مقایسه قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ محمد هرمزی معاون تعهدات تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اطلاعات منتشره دفتر آمار و محاسبات این سازمان، اظهار داشت: تا پایان سال ۱۳۹۹ از بین هفده میلیون و چهارصد و سی و یک هزار بیمه شده شاغل در سطح کشور بیش از ۱۴ میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار نفر آنان یعنی افزون بر ۸۲ درصد را مشمولین تامین اجتماعی تشکیل داده اند و این در حالیست که سهم صندوق بازنشستگی کشوری با ۸۴۸ هزار نفر ۵ درصد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با یک میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار نفر اندکی بیش از ۷ درصد میباشد و نیروهای مسلح نیز حدود سه درصد از این سهم را دارا هستند ( البته بدلیل فقدان آمار رسمی در این حوزه، این بخش تقریبی است ).
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۸ صندوق بیمه گر در سطح کشور فعال هستند، تعداد بیمه شدگان سایر صندوقها همچون شرکت نفت، صدا و سیما، بانکها و … را تنها ۳۶۲ هزار نفر یعنی اندکی بیش از دو درصد مجموع دانسته و افزود: این درحالیست که مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با جمعیتی معادل یک میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار نفر عملا بیش از ۸۰ درصد بیمه شدگان این حوزه هستند و صندوق نیروهای مسلح نیر دارای جمعیت مستمری بگیران بیشتر از شاغلین است که این امر بیانگر ضرورت مساعدت مستقیم دولت برای پرداخت تعهدات این صندوقها میباشد.
معاون تعهدات بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه تا پایان سال گذشته تعداد پرونده های مستمری سازمان در سطح کشور معادل ۳ میلیون و دویست و سی و جهار هزار فقره بوده است این میزان را در حدود ۵۵ درصد مجموع مستمری بگیران کشور برشمرد و خاطر نشان ساخت: هرچند بر اساس محاسبات اکچوئری، ایده آل ترین نسبت پشتیبانی صندوقهای بیمه ای ( بیمه شدگان به مستمری بگیران ) بین ۱۲ تا ۱۵ میباشد ولی این نسبت در روندی طبیعی و با پیرشدن سازمانها تنزل مییابد بگونه ای که در کشور ما صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بعنوان مجموعه ای جوان که در دو دهه اخیر شکل گرفته از نسبت پشتیبانی ۱۰ برخوردار است در حالی که این نسبت در سازمان تامین اجتماعی اندکی کمتر از ۵ بوده و در صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح منفی است یعنی تعداد مستمری بگیران آن از بیمه شدگان بیشتر است.
محمد هرمزی با تکیه بر این گزارش اذعان داشت: قریب به ۲۷ میلیون نفر از جمعیت ۳۵ میلیون نفری افراد تبعی بیمه شدگان و مستمری بگیران کل کشور در خانواده بزرگ تامین اجتماعی عضو میباشند.
وی در پایان با اشاره به اینکه تامین اجتماعی سازمانی عمومی و غیردولتی است که فاقد بودجه از دولت میباشد صیانت و پاسداری از منابع این مجموعه را که حق الناس قلمداد میگردد یک تکلیف و وظیفه ملی و همگانی دانسته و با اشاره به اینکه این سازمان علیرغم تمامی تنگناها و فشارها و افزایش هزینه ها، تاکنون بدون حمایت های دولتی به تمامی تعهدات خود بدون وقفه عمل نموده است بر تلاش برای صیانت و پایداری این مجموعه تاکید نمود.

  • نویسنده : مریم لطیفی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران