محدودیت کمک هزینه اولاد برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی حذف شد
محدودیت کمک هزینه اولاد برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی حذف شد
ره نگار/کمک هزینه اولاد به عنوان یکی از مزایای جانبی و به منظور مساعدت مالی به جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران توسط هیات دولت و به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی تصویب شده و در سی سال گذشته به این قشر پرداخت می شود.

ره نگار/کمک هزینه اولاد به عنوان یکی از مزایای جانبی و به منظور مساعدت مالی به جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران توسط هیات دولت و به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی تصویب شده و در سی سال گذشته به این قشر پرداخت می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛  به نقل از  روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، کیوان مرتضوی با اشاره به حذف محدودیت پرداخت کمک هزینه اولاد به مستمری‌بگیران تحت پوشش خدمات این سازمان، گفت: حذف این محدودیت، از اقدامات تأمین‌اجتماعی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

وی افزود: مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در اجرای این قانون، در ماه جاری بخشنامه‌ای به واحدهای اجرایی در سراسر کشور ابلاغ نموده است.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت: کمک هزینه اولاد به تمامی فرزندان دختر تحت تکفل تا زمان ازدواج یا اشتغال و فرزندان پسر تا ۱۹ سال تمام و پس از آن چنانچه صرفاً به تحصیل در مراکز دانشگاهی اشتغال داشته باشند یا طبق نظریه کمسیون پزشکی ازکارافتاده کلی باشند، تعلق می‌گیرد.

مرتضوی در این زمینه افزود: در متن اصلی قانون تأمین‌اجتماعی، موضوع پرداخت کمک هزینه اولاد به مستمری‌بگیران وجود ندارد اما از تاریخ اول فروردین سال ۱۳۷۱ با پیشنهاد سازمان و به‌‌منظور مساعدت بیشتر مالی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران، هیات وزیران پرداخت کمک هزینه اولاد به‌ عنوان یکی از مزایای جنبی مستمری‌بگیران را تصویب کرد.

وی گفت: تاکنون به استناد بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک‌هزینه اولاد حداکثر به سه فرزند تحت تکفل بازنشستگان و مستمری‌بگیران تعلق می‌گرفت که با صدور بخشنامه اخیرالذکر، این محدودیت برداشته شد.

 

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان