محتوای پیام های مدیریت مصرف، بسیار مهم است
محتوای پیام های مدیریت مصرف، بسیار مهم است
ره نگار/ برنامه ها و پیام های استفاده بهینه از نعمات خدادادی برای اثربخش بودن باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد.

ره نگار/ برنامه ها و پیام های استفاده بهینه از نعمات خدادادی برای اثربخش بودن باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: فرهنگ استفاده بهینه از انرژی برق و سایر امکانات و مواهب الهی بسیار مهم است و باید با استفاده از برنامه های مدیریت مصرف، این فرهنگ را نهادینه کنیم.
وی افزود: در نهادینه کردن استفاده بهینه از تمامی داشته ها، آنچه که بیش از همه ضرورت دارد محتوای پیام ها و برنامه های مدیریت مصرف است.
داراب زاده تصریح کرد: محتوای برنامه ها و پیام های مدیریت مصرف، باید ساده، آسان، اثرگذار، منظم، منسجم، مستمر و بر اساس اقشار مختلف جامعه تهیه شود تا نتیجه لازم را به همراه داشته باشد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: برنامه های مدیریت مصرف نباید محدود به موضوع، زمان و اقشار خاصی باشد و باید به صورت مستمر و فراسازمانی، اجرا و پیاده سازی شود.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران