مجید عزیزی رییس شورای شهرستان رشت شد
مجید عزیزی رییس شورای شهرستان رشت شد
ره نگار/ مجید عزیزی برای سومین سال متوالی رییس شورای شهرستان رشت شد‌.

ره نگار/ مجید عزیزی برای سومین سال متوالی رییس شورای شهرستان رشت شد‌.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ در بیستمین جلسه شورا، مجید عزیزی تنها کاندیدای سمت ریاست شورای شهرستان با ۱۱ رای برای سومین سال متوالی به عنوان رییس شورای شهرستان رشت انتخاب شد.

کاوه صفری با ۱۱ رای به عنوان نایب رییس شورای شهرستان رشت، سعید نیکخو با ۱۱ رای به عنوان منشی اول، عزت اله حسین پور با ۱۱ رای به عنوان منشی دوم و مصطفی مهربان با ۱۱ رای به عنوان سخنگو شورای شهرستان انتخاب شد.

‌در ادامه با رای گیری اعضای شورای شهرستان مجید عزیزی و محمد صادقی به عنوان نماینده شورای شهرستان در شورای هیات حل اختلاف انتخاب شدند.

اعضای شورا برای هیات‌های تطبیق محمد صادقی را در کمیته تطبیق بخش مرکزی شهر رشت؛ عزت اله حسین پور در بخش سنگر؛ مصطفی عباس‌ دوست در بخش کوچصفهان، محمد نیکخو هیات تطبیق بخش لشت نشا و سید قاسم میرحسینی را برای بخش خشکبیجار انتخاب کردند.

همچنین با پیشنهاد رییس شورا و رای اعضای شورای شهرستان رشت هادی وطن دوست، جعفر پورطالمی، مصطفی عباس‌ دوست، کاوه صفری، محمد نیکخو، مصطفی مهربان و مجید عزیزی به عنوان اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب شدند.

گفتنی است در ادامه با پیشنهاد مجید عزیزی و رای اعضای شورا سعید ابراهیم زاده، حسن دوستی، عزت اله حسین پور، سید قاسم میر حسینی، علیرضا تاج شهرستانی، مجید عزیزی و محمد صادقی برای مدت یک سال به عنوان عضو کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی انتخاب شدند.

همچنین در پایان مقرر شد رای گیری برای انتخاب هیات رییسه کمیسیون‌ها در جلسه آتی شورا برگزار شود.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران