متناسب سازی حقوق باید برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود
متناسب سازی حقوق باید برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود

ره نگار/ عبدالرضا مصری گفت: قانون نباید تبعیض ایجاد کند فرقی میان بازنشسته تامین اجتماعی و کشوری و لشکری نیست همه شهروند این کشور هستند. متناسب سازی حقوق باید برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ دکتر عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه تورم فشار زیادی به مردم وارد […]

ره نگار/ عبدالرضا مصری گفت: قانون نباید تبعیض ایجاد کند فرقی میان بازنشسته تامین اجتماعی و کشوری و لشکری نیست همه شهروند این کشور هستند. متناسب سازی حقوق باید برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ دکتر عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه تورم فشار زیادی به مردم وارد نموده است، افزود: در حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم هایی شده است و دولت این مهم را از بیت المال انجام داد، اما متاسفانه در مورد سازمان تامین اجتماعی این اتفاق نیفتاد در صورتی که اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی وزرا و معاونان رئیس جمهور هستند و بازنشستگان این سازمان کارگران زحمتکش جامعه بودند.
وی همچنین اذعان داشت: تامین اجتماعی دارایی خودش و از محل وصول حق بیمه ها است و دولت باید بدهی اش به این سازمان را بپردازد تا متناسب سازی حقوق آنها انجام شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان