غنی سازی فعالیت مجازی اولویت کتابخانه های عمومی گیلان است
غنی سازی فعالیت مجازی اولویت کتابخانه های عمومی گیلان است

ره نگار/ معاون امور کتابخانه ها و همکاری های اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان بیان کرد: با توجه به بحران کرونا بخش اعظم فعالیت کتابخانه های عمومی استان در بستر مجازی شکل می گیرد که غنی سازی محتوای این فعالیت اولویت این نهاد است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ زهرا بدن آرا […]

ره نگار/ معاون امور کتابخانه ها و همکاری های اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان بیان کرد: با توجه به بحران کرونا بخش اعظم فعالیت کتابخانه های عمومی استان در بستر مجازی شکل می گیرد که غنی سازی محتوای این فعالیت اولویت این نهاد است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ زهرا بدن آرا با بیان اینکه این نهاد با ایجاد ۶۸ صفحه مجازی توسط کتابداران به آگاهی بخشی و تولید محتوا در این شبکه ها می پردازد ، افزود: شیوع ویروس کرونا در جهان مانع حضور مردم در اجتماعات شده و فعالیت کتابخانه های عمومی نیز به فضای مجازی هدایت شده است.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی یکی از مهمترین رسالت های کتابخانه های عمومی حفظ ارتباط دوسویه با اعضاء، مردم و نیز نخبگان فرهنگی جامعه است.
وی از کتابداران خواست : در راستای رسالت آگاهی بخشی و تامین نیازهای اطلاعاتی مخاطبان از فعالیت های فرهنگی غنی، متنوع و به روز استفاده کنند و در این مسیر از گزینه های جدید بهره بگیرند.

بدن آرا گفت بدین منظور برای کتابداران استان نشست آموزشی بمنظور بررسی صفحه های اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای کیفی سازی مطالب برگزار شد.