طرح نسخه نویسی الکترونیک الزام قانونی برای نظام درمان است
طرح نسخه نویسی الکترونیک الزام قانونی برای نظام درمان است

ره نگار/ فرماندار صومعه سراگفت :طرح نسخه الکترونیک الزام قانونی برای نظام درمان است.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ سید جلال سید محمدی با تاکید براینکه دراین راستا همه حلقه های درمان شهرستان صومعه سرا نیز باید با تمکین از قانون نسخه نویسی الکترونیکی آن را اجرا کنند اظهار داشت: خدمات الکترونیک یکی […]

ره نگار/ فرماندار صومعه سراگفت :طرح نسخه الکترونیک الزام قانونی برای نظام درمان است.
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ سید جلال سید محمدی با تاکید براینکه دراین راستا همه حلقه های درمان شهرستان صومعه سرا نیز باید با تمکین از قانون نسخه نویسی الکترونیکی آن را اجرا کنند اظهار داشت: خدمات الکترونیک یکی از نیازهای قطعی نظام سلامت محسوب می‌شود که در حال حاضر الکترونیکی شدن خدمات سلامت و به ویژه اجرای نسخه نویسی الکترونیک امری اجتناب ناپذیر است.

وی نظام مندکردن ثبت اطلاعات بیمه شدگان در پرونده سلامت، علمی شدن مسیر درمان و هدایت بیمار و شناخت کافی بین بیمار و پزشک را از جمله مهمترین مزایای اجرای طرح نظام الکترونیک برشمرد.

سید محمدی اضافه کرد: همکاری و مشارکت شبکه بهداشت، ادارات برق و مخابرات، بیمارستان، سازمان نظام پزشکی، پزشکان، داروخانه ها، آزمایشگاه ها وهمه موسسات با اداره بیمه سلامت شهرستان صومعه سرا در اجرای این طرح از سردرگمی بیمه شدگان جلوگیری ومنجر به افزایش دسترسی، شفافیت وسرعت بالا در ارائه خدمات واجرای برنامه‌های مبتنی بر مشتری مداری می شود.

فرماندار صومعه سرا همچنین خاطر نشان کرد: این طرح افزایش دسترسی به خدمات سلامت را برای همه اقشار فراهم ومنجر به کاهش پرداخت هزینه ها از جیب بیمار می شود.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران