صاحبان املاک نسقی بدون مجوز ساخت انشعاب برق دریافت می کنند
صاحبان املاک نسقی بدون مجوز ساخت انشعاب برق دریافت می کنند
ره نگار/ مهدی زاده گفت: ادارات توزیع برق استان فهرست انشعابات غیر دائم واگذار شده را تا پایان به شهرداری‌های منطقه ارائه می کنند.

ره نگار/ مهدی زاده گفت: ادارات توزیع برق استان فهرست انشعابات غیر دائم واگذار شده را تا پایان به شهرداری‌های منطقه ارائه می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگارانمریم عباسی زاده لاله: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: به استناد بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، به صاحبان املاک نسقی بدون مجوز ساخت در داخل محدوده شهر، با اخد تعهد محضری مبنی بر معتبر بودن انشعاب تا زمان صدور مجوز‌های قانونی، انشعاب موقت برق واگذار می‌شود.
محمد تقی مهدی زاده افزود: واگذاری انشعاب، حقی برای مشترک ایجاد نمی‌کند و در صورت تعیین تکلیف قانونی و پس از صدور مجوز شهرداری، بخشداری و یا جهاد کشاورزی برای این املاک، انشعاب موقت جمع آوری خواهد شد.
وی تصریح کرد: ادارات توزیع برق گیلان فهرست انشعابات غیر دائم واگذار شده تا پایان سال ۱۴۰۱ را به شهرداری‌های منطقه ارائه خواهند کرد.

  • نویسنده : مریم عباسی زاده لاله
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران