شکوه انقلاب یادگاری ماندگار
شکوه انقلاب یادگاری ماندگار

۲۲ بهمن یادآور غیور مردانی است که تا آخرین نفس با خون سرخ خود سبزی انقلاب را طراوت بخشیدند که بی تردید یاد و خاطره آنان در شیرینی این روز با شکوه ابدی است. سرفرازی و سربلندی جمهوری اسلامی نشانه ای از اعجاز الهی است که با خودباوری و خداباوری تحت لوای رهبری فرزانه به […]

۲۲ بهمن یادآور غیور مردانی است که تا آخرین نفس با خون سرخ خود سبزی انقلاب را طراوت بخشیدند که بی تردید یاد و خاطره آنان در شیرینی این روز با شکوه ابدی است.
سرفرازی و سربلندی جمهوری اسلامی نشانه ای از اعجاز الهی است که با خودباوری و خداباوری تحت لوای رهبری فرزانه به ثمر نشست.
اکنون پس از سپری شدن ۴۰ سال پیروزی و با ورود به چله و گام دوم انقلاب بر حفظ و حراست این عظمت، دو چندان باید کوشید که شکوه انقلاب یادگاری ست ماندگار، یادگاری از جنس سردار سلیمانی.

 

  • نویسنده : فاطمه لطیفی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران