شهر رشت از لحاظ فضاسازی و المان های شاخص شهری وضعیت مناسبی ندارد 
شهر رشت از لحاظ فضاسازی و المان های شاخص شهری وضعیت مناسبی ندارد 
ره نگار/ نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اظهار داشت: شهر رشت از لحاظ فضاسازی و المانهای شاخص شهری وضعیت مناسبی ندارد. 

ره نگار/ نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اظهار داشت: شهر رشت از لحاظ فضاسازی و المانهای شاخص شهری وضعیت مناسبی ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ هادی رمضانی در هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و در بحث زیباسازی شهری، با اشاره به اینکه شهروندان فقط پل سازی نمیخواهند و پرداختن به زیباسازی و مبلمان شهری هم مهم است گفت: شهر رشت از لحاظ فضاسازی و المانهای شاخص شهری وضعیت چشمگیر و مناسبی ندارد و لازم است سازمان زیبا منظر و فضای سبز شهری به این مهم توجه بیشتری نشان داده و پروژه های مربوط به این حوزه را به شکل ویژه و در زمانبندی مشخص به بهره برداری برساند.

گفتنی است، در ادامه این جلسه رئیس سازمان سیمامنظر شهرداری رشت به ارائه گزارشاتی در خصوص جانمایی المانهای شهری در ورودی های شهر رشت و دیواره نگاری ها، نورپردازی، مبلمان شهری و اقداماتی از این دست در چند نقطه شهر پرداخت و برآوردهای مالی مربوط به هر یک را اعلام نمود.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران