شهرداری منطقه دو رشت عملکرد ضعیفی دارد/ وضعیت نامناسب چارچوب‌های نمایشگاه‌ها در پیاده‌راه فرهنگی زیبنده یک مکان گردشگری نیست
شهرداری منطقه دو رشت عملکرد ضعیفی دارد/ وضعیت نامناسب چارچوب‌های نمایشگاه‌ها در پیاده‌راه فرهنگی زیبنده یک مکان گردشگری نیست
ره نگار/ علیرضا تاج شهرستانی با اشاره به اینکه شهرداری منطقه دو رشت عملکرد ضعیفی دارد گفت: وضعیت نامناسب چارچوب‌های نمایشگاه‌ها در پیاده‌راه فرهنگی زیبنده یک مکان گردشگری نیست.

ره نگار/ علیرضا تاج شهرستانی با اشاره به اینکه شهرداری منطقه دو رشت عملکرد ضعیفی دارد گفت: وضعیت نامناسب چارچوب‌های نمایشگاه‌ها در پیاده‌راه فرهنگی زیبنده یک مکان گردشگری نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ عضو شورای شهر رشت در یکصد و چهارمین جلسه شورا با تسلیت درگذشت مرحوم کنعانی از اساتید بزرگ موسیقی اظهار کرد: مرحوم کنعانی بیش از سیصد اثر موسیقی و ده ها جوایز ملی داشت و آهنگ سازی بسیاری از آثار زیبای موسیقی را نیز وی انجام داده است.

وی با بیان اینکه باید یک بار هم‌که شده درباره برگزاری نمایشگاه در پیاده راه فرهنگی رشت تصمیم گیری شود افزود: همین ساعت هایی که در جلسه شورا حضور داریم گردشگرانی از پیاده راه فرهنگی رشت عبور کرده اند که شاید فقط همین یک بار امکان حضور و گردش در رشت برایشان مهیا شده باشد و این در حالی است که نمایشگاه هایی با چارچوب های نامناسب فلزی و… در وسط پیاده راه برپا شده که زیبنده این جاذبه گردشگری نیست.

تاج شهرستانی با تاکید به اینکه از شهردار رشت تقاضا دارم نسبت به مشخص کردن مکانی به منظور برپایی نمایشگاه ها اقدام کند گفت: شهرداری منطقه دو عملکرد ضعیفی دارد که متاسفانه نسبت به برپایی نمایشگاه های متعدد در پیاده راه بی توجه و همچنین در موضوع ساماندهی دستفروشان نیز ضعیف عمل می کند.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران