شرایط بازنشستگی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی
شرایط بازنشستگی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

ره نگار/ در راستای آگاهی بخشی بیشتر به جامعه هدف، قوانین و شرایط سنی و سابقه ای برای برخورداری از مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی اعلام گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ داشتن ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه شرط عمومی بازنشستگی […]

ره نگار/ در راستای آگاهی بخشی بیشتر به جامعه هدف، قوانین و شرایط سنی و سابقه ای برای برخورداری از مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی اعلام گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ داشتن ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه شرط عمومی بازنشستگی است که احراز توآمان هر دو در کنار هم الزامیست.

اما وقتی بیمه شده مرد یا زن ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت بیمه داشته باشد سن وی برای بازنشستگی از ۶۰ سال به ۵۰ سال برای مردان و از ۵۵ سال به ۴۵ سال برای زنان کاهش می یابد.

همچنین وقتی بیمه شده به مدت ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد میتواند بدون توجه به شرط سنی درخواست بازنشستگی کند.

بیمه شدگانی که ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند شرط حداقل سن برای بازنشستگی آنان حذف می شود و این عده از بیمه شدگان با هر سنی میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند.

زنان بیمه شده با ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۲ سال سن به شرط آنکه در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال داشته و بیمه پردازی آنان از نوع اجباری باشد میتوانند درخواست بازنشستگی دهند و از مستمری مربوطه معادل بیست روز حقوق استفاده نمایند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که بازنشستگی و درخواست آن به اختیار بیمه شده بوده و کارفرما نمیتواند بیمه شده را وادار به بازنشستگی نماید مگر در مواردی که بیمه شده مرد بالای ۶۵ سال تمام و بیمه شده زن بیشتر از ۶۰ سال تمام سن داشته و حداقل سابقه لازم و قابل قبول را برای بازنشستگی دارا باشد.

  • منبع خبر : روابط عمومی تامین اجتماعی استان گیلان