سیلی قانونگذارِ قانون گریز
سیلی قانونگذارِ قانون گریز

ره نگار/ به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین جرم انگاشته شده مجازات است که مجازات آن سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت،مصون از تعقیب است. نگاهی حقوقی پیرامون حادثه سیلی زدن […]

ره نگار/ به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین جرم انگاشته شده مجازات است که مجازات آن سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت،مصون از تعقیب است.
نگاهی حقوقی پیرامون حادثه سیلی زدن نماینده مجلس به سرباز پلیس راهور در تهران.
عدم رعایت آداب در سخن گفتن،بی تعهدی به اخلاق است که ادامه این‌ روند به بنیان اخلاق اجتماعی لطمه می زند.
توهین افراد در هر شکلی که باشد از دیدگاه اخلاق نکوهیده است.در هر شرایطی باید حرمت طرف مقابل رعایت شود اینکه توهین در قانون کشور ما جرم محسوب می شود بحثی نیست،ولی زمانی که این جرم توسط مقامات کشوری ارتکاب یابد با جلوه ای دیگر در سطح جامعه نمایان می شود.رفتاری که وهن آور و توهین آمیز باشد به هیچ وجه پسندیده نیست و نماینده گان مجلس بسان دیگران هیچ مجوزی برای ارتکاب این عمل اخلاقی ناپسند ندارند. مدتی است متاسفانه شاهد ارتکاب اینچنین اعمال ناپسندی را از سوی مقامات کشوری هستیم و این به این معنی است که ظاهرا تقید به اخلاق کم رنگ تر از گذشته شده است.
سوال اینجاست که؛گناه سرباز وظیفه شناسی که در طول روز در مقام انجام وظیفه خود در طی دوران مقدس سربازی مشغول است،چه بوده که چنین مورد بی احترامی قرار می‌گیرد ؟؟! آن هم از سوی یکی از افرادی که برای کشور قانون وضع می کنند.همان قانونی که خودشان نه تنها از انجام و رعایت آن امتناع می کنند،که مجری قانونی را که خودشان وضع کرده را توهین و مورد هتک حیثیت قرار می‌دهد.
آقای نماینده محترم!!
مگر نه این است که به استناد اصل ۲۲م از قانون اساسی کشور مان حیثیت اشخاص از تعرض مصون است؟؟!!
به کدامین عمل ارتکابی از سوی مجری قانون، وی را مورد ضرب قرار داده و به جای تشکراز وی بابت وظیفه شناس بودن،به صورت وی سیلی نواختید!!؟؟
آیا فرزند خود را چنین نوازش می کنید؟؟!!
علی ایحال؛
مستفاد از اصل ۸۶ قانون اساسی؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف خود در اظهارنظر و رأی خود آزادند و قابل تعقیب نیستند.این مورد در ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده ۹ قانون نظارت بررفتار‌ نمایندگان هم ذکر شده است.نمایندگان مجلس حق ندارند از این مصونیتی که به موجب قانون برای آنها درنظرگرفته شده استفاده کنند و به اشخاص اعم از عادی و رسمی توهین کنند.
شورای نگهبان در استفساریه ای توهین را خارج از مصونیت قضایی نمایندگان تلقی کرده است و اصل را بر مصونیت نمایندگان مجلس درمقام عمل به وظایف خود دانسته تا جایی که مرتکب توهین یا افترا نشود.
به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین جرم انگاشته شده.

  • نویسنده : دکتر ریحانه احمدی