سرمایه انسانی مهم ترین عامل موفقیت شهرداری است/ تحقق اهداف و توسعه شهری با وحدت و همدلی میان کارکنان
سرمایه انسانی مهم ترین عامل موفقیت شهرداری است/ تحقق اهداف و توسعه شهری با وحدت و همدلی میان کارکنان
ره نگار/ رحیم شوقی در اجلاس کمیته مدیران سرمایه انسانی کلانشهرهای کشور به میزبانی شهرداری رشت گفت: سرمایه انسانی مهم ترین عامل موفقیت شهرداری است.

ره نگار/ رحیم شوقی در اجلاس کمیته مدیران سرمایه انسانی کلانشهرهای کشور به میزبانی شهرداری رشت گفت: سرمایه انسانی مهم ترین عامل موفقیت شهرداری است.

شهردار رشت در این جلسه با اشاره به اینکه نیروی انسانی یکی از مولفه های مهم سازمان ها است اظهار کرد: نیروی انسانی جزو بیت المال محسوب می شود زیرا برای نیروی انسانی که به این مرحله کارآیی رسیده، هزینه های بسیاری برای تحصیل از دوران کودکی تا مقاطع بالاتر شده است.

وی نوع نگاه در قالب بیت المال را سبب تلاش و دقت بیشتر در حفظ و حراست از کارکنان عنوان کرد و افزود: سلامت کارکنان اولویت برنامه های شهرداری رشت است.

شهردار رشت با بیان اینکه آموزش در ارتقای کارآیی کارکنان اثرگذار است، تصریح کرد: در چارچوب قوانین و مقرارت باید به حقوق و مزایای کارکنان توجه شود.

شوقی، سرمایه انسانی را مهم ترین عامل موفقیت شهرداری دانست و گفت: با یکپارچگی، وحدت، همدلی و دلسوزی کارکنان می توان به اهداف توسعه شهری رسید.

وی با اشاره به آغاز پروژه های کلان مقیاس شهرداری رشت در ماه های اخیر، بیان کرد: با همراهی و همکاری کارکنان شهرداری می توانیم شاهد تحقق کامل طرح های شهری باشیم.

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری رشت