سخنی در باب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
سخنی در باب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

ره نگار/ یک کارشناس علوم سیاسی طی یادداشتی در باب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ضمن عرض تبریک سال نو به مخاطبان فرهیخته و خوانندگان محترم نوشت: امیدوارم کشور عزیزمان در اولین تجربه سیاسی سال ۱۴٠٠و انتخابات پیش روی،روندی صحیح و کم اشتباه را سپری کند، لذا نگارنده در اولین یادداشت سال جدید سعی […]

ره نگار/ یک کارشناس علوم سیاسی طی یادداشتی در باب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ضمن عرض تبریک سال نو به مخاطبان فرهیخته و خوانندگان محترم نوشت: امیدوارم کشور عزیزمان در اولین تجربه سیاسی سال ۱۴٠٠و انتخابات پیش روی،روندی صحیح و کم اشتباه را سپری کند، لذا نگارنده در اولین یادداشت سال جدید سعی نموده به ضرورت و مختصر به برخی موارد مهم این رویداد، اشاره نماید که تقدیم میشود.
🌲انتخابات پیش روی شورای شهر و ریاست جمهوری آزمون دیگری از ساز و کارهای دموکراسی در ایران است که فعلا در این یادداشت به انتخابات ریاست جمهوری نمیپردازم و انرا به وقت بعد موکول میکنم لذا روی سخنم با پدیده دموکراتیک شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
🌲بواسطه ازدحام و هجوم کاندیداهای شورای شهر در سطح استان و حتی کشور، به نظر میرسد باید پذیرفت که روند سیاسی کنونی دارای عیوب عرضی و اکتسابی گردیده و بقول افلاطون، ارسطو، علامه طباطبایی، میشل فوکو و سایر اعاظم سیاسی، دموکراسی دچار سرماخوردگی وانحراف شده که در یک شهر کوچک یا مرکز استان، شمار کاندیداهای شورای شهر از شمار طبیعی، خارج و دهها نفر خود را منجی، مصلح، توانا، مامور به تکلیف و دانا فرض میکنند! این جسارت کاذب ریشه در انحراف ساختاری برخی از ساختارهای سیاسی دارد! پدیده ای که عجیب است و در علم کلاسیک سیاسی نمیگنجد و به نظر میرسد این بخش از ساختارهای سیاسی کشور بسان اقتصاد،از بیماری و تورم خاصی رنج میبرد! که فعلا از دلایل ان در این مجمل پرهیز مینمایم.
🌲روی سخنم با همشهریانم است که جامعه و شهرمان گرفتار یک بیماری ناشی از ساختارهای معیوب دموکراسی گردیده است، که البته حاکمیت باید برای این انحراف و گرایش جامعه به سمت جسارتهای کاذب و منحرف، چاره ای بیاندیشد.
لذا مایلم چند ساز و کار ساده ی راستی ازمایی را به همشهریانم نشان دهم تا از انبوه کاندیداهای رنگارنگ و تورم زده، انتخاب «درست تری »داشته باشند.
🌲۱- حتما به سابقه اعتقادی و انقلابی کاندیدا نظری ژرف داشته باشند. رسما از او بصورت شفاف بخواهید که به کدام یک از دسته بندیهای سیاسی کشور تعلق خاطر دارد؟ و چرا؟ و در صورتی که ادعای مستقل بودن دارد، از او بخواهید تا پلان خود را از استقلال تعریف و با توانمندی بیان کند. در صورت ابهام در بیان، جدا از او پرهیز کنید، زیرا او فریبکار و منافق است.
🌲۲-حداقل به چند حلقه از دوستان کاندیدای مورد نظر یا گردانندگان ستادی و فکری او دقت نظر داشته باشید. «توبگو با که دوستی تابگویم که تو کیستی؟
🌲۳-شما بعنوان رعیّت حتما، اقلا چند چالش شهر خود را بشناسید و دقت کنید از کاندیدای مورد نظر، برنامه رافع چالش را بخواهید تا فورا منعکس کند، در صورت تعلل یا تناقض گویی وی، هرگز به او رای ندهید.
🌲۴-از کاندیداهایی که شعار خدمتگزاری مردم یا تقوا پیشگی و انقلابی گری خودرا پررنگ از حد طبیعی جلوه میدهند و خودرا ممتاز معرفی میکنند، حتما پرهیز کنید و در افکارشان نیز تامل ویژه نمایید.
🌲۵-سطح دانش و رزومه علمی، رزومه اجرایی کاندیداها را حتما بررسی فرمایید.
🌲۶-میزان و ابعاد شخصیتی، کاریزماتیکی، مطالبه گری و سخنوری کاندیدای مورد نظر را در سنجه های خود اضافه کنید. هرگز رای احساسی به شغل، قیافه و احساسات کاندیدا ندهید. «تجربه تلخ شورای شهر رشت»
🌲۷-حتما از کاندیدای مورد نظر بخواهید میزان دارایی واملاک خود را قبلا به رویت رعایا و مردم برسانند. فی البداهه از او بپرسید که در حال حاضر میزان بدهی او به بانکها یا اشخاص حقوقی وحقیقی چقدر است؟ میزان درآمد فعلی اورا جویا شوید و استعلامی از بیزنسهای احتمالی او را طلب نمایید.
🌲۸-از کاندیدای مورد نظر، استعلامی از اطلاعات سیاسی،اجتماعی، زیرساختی مدلهای جهانی و منطقه ای داشته باشید و در صورت تناقض گویی، بدانید که او هیچ برنامه ای در دست ندارد.
🌲۹-از کاندیدای مورد نظر بخواهید اطلاعاتی به همراه تحلیلی از اوضاع اقتصادی، دموگرافی، توپوگرافی، اکونومیکی دیارتان به رعایا بدهد و در صورت تناقض گویی جدا از او پرهیز کنید.
🌲۱٠-یحتمل برخی کاندیداها از متمولان و لاکچری های جامعه هستند. بصورت شفاف از او بخواهید، انگیزه اینکه از درامدهای سرشار چشم پوشی کرده و خودرا درگیر چالشهای اداری بظاهر غیر انتفاعی، میکنند چیست؟
و برعکس از برخی کاندیداهای بادرامد بسیار پایین که توان تهیه یک دفتر کار را ندارند شفاف بپرسید،اولا انگیزه و ثانیا منبع تامین منابع مالی یا تغذیه سیاسی احتمالی وی چیست و کجاست؟
در صورت تناقض گویی و ابهام پراکنی حتما از او دوری کنید..
🌲۱۱-از مراجع ممیزی و نظارتی بخواهید تا پلانی صحیح از شخصیت،توانگری مالی و خردورزی کاندیدا را به سمع و نظر رعایا برسانند.و البته بر مجریان و قانون گذاران خصوصا نمایندگان محترم مجلس،فرض است تا نمایه ای از کاندیداهای متورم زده فعلی را به سمع و نظر مردم برساند.
🌲در پایان مایلم دو جمله عرض کنم: اول سخنم با قانون گذاران انتخاباتی در کشور است،همانگونه که بحث رُجُلیّت در تراز ریاست جمهوری و یا پارامترهایی در نمایندگی مجلس در قانون تعریف گردیده، به نظر میرسد،ضروریست تعاریف شفافی از تراز قانونی کاندیداهای شورهای شهر و روستا طراحی و لازم الاجرا گردد و نکته دوم سخنم با همشهریان عزیزم است که: انچه شرط بلاغ بود تقدیم نمودم.با این قید که فقط فریب نخورید. چون سالهاست همه فرصتها سوخته اند!! پایان

  • نویسنده : کوروش صفرزاده -کارشناس سیاسی