سامانه نظرسنجی الکترونیکی در اداره کل بیمه سلامت راه اندازی شد
سامانه نظرسنجی الکترونیکی در اداره کل بیمه سلامت راه اندازی شد
ره نگار/ محمد اسدی مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان از راه اندازی سامانه نظرسنجی الکترونیکی در اداره کل بیمه سلامت گیلان خبر داد.

ره نگار/ محمد اسدی مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان از راه اندازی سامانه نظرسنجی الکترونیکی در اداره کل بیمه سلامت گیلان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ اسدی با اشاره به اهداف راه اندازی این سامانه گفت: این سامانه با هدف ثبت نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان به مرحله اجرا درآمده که براساس آن، نظرسنجی از سیستم سنتی و دستی به سیستم الکترونیکی تبدیل شده است.

اسدی یکی از اهداف راه اندازی سامانه نظرسنجی را ارائه خدمات مناسب تر و اتخاذ تصمیمات بهتر با کاهش دخالت نیروی انسانی در امر نظرسنجی عنوان کرد.

مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت یادآور شد بیمه شد گان و ارائه دهندگان خدمات سلامت با مراجعه به سامانه به آدرس https://survey.ihio.gov.ir و تکمیل فرم نظرسنجی ما را در ارائه خدمات مطلوب یاری نمایید.

  • منبع خبر : روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت گیلان