سازمان بیمه سلامت سهم بسزائی در حوزه سلامت دارد
سازمان بیمه سلامت سهم بسزائی در حوزه سلامت دارد

ره نگار/ دکتر مشایخی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت در بازدید از اداره کل بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت با تحت پوشش قرار دادن ۴۲ میلیون بیمه شده سهم بسزائی در حوزه سلامت ایفا می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ دکتر مشایخی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول […]

ره نگار/ دکتر مشایخی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت در بازدید از اداره کل بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت با تحت پوشش قرار دادن ۴۲ میلیون بیمه شده سهم بسزائی در حوزه سلامت ایفا می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ دکتر مشایخی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت در بازدید از اداره کل بیمه سلامت گفت: در سازمان بیمه سلامت گامهای موثری از گذشته تا حال در جهت خدمت مطلوب به بیمه شدگان برداشته شده است و این سازمان با تحت پوشش قرار دادن ۴۲ میلیون بیمه شده سهم بسزائی در حوزه سلامت ایفا می کند.
وی که به همراه تنی چند از کارشناسان تیم بازرسی سازمان بیمه سلامت در مدت ۳ روز فرآیندهای کاری جاری بیمه سلامت گیلان را مورد ارزیابی قرار دادند گفت: در این مدت فرآیندهای کاری شامل برنامه استراتژیک و عملیاتی، بودجه، سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری اداره کل و شهرستانهای تابعه مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفت.
وی بررسی های انجام شده و نتایج حاصله را بسیار مطلوب خواند و خاطرنشان کرد: انجام درست فرآیندها در سازمانها در نهایت باعث بهره وری بهتر و ارائه خدمات مطلوب و در نهایت رضایتمندی بیمه شدگان را در پی خواهد داشت.
مشایخی یادآور شد: در سازمان بیمه سلامت گامهای موثری برای بیمه شدگان برداشته شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی بیمه سلامت استان گیلان