رشد سود خالص تجمیعی سیتا؛ ۲.۲برابر سال قبل
رشد سود خالص تجمیعی سیتا؛ ۲.۲برابر سال قبل

ره نگار/ محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا از رشد سود خالص تجمیعی سیتا؛ ۲.۲برابر سال قبل خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ محمدرضوانی‌فر، مدیرعامل شستا: پس از بارگذاری پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی شستا، امروز هلدینگ سیمانی ‎شستا پیش‌بینی سودخالص تجمیعی شرکت‌های مرشد سود خالص تجمیعی سیتا؛ ۲.۲برابر سال قبلدیریتی خود را منتشر می‌کند. گفتنی است، رشد […]

ره نگار/ محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا از رشد سود خالص تجمیعی سیتا؛ ۲.۲برابر سال قبل خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ محمدرضوانی‌فر، مدیرعامل شستا: پس از بارگذاری پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی شستا، امروز هلدینگ سیمانی ‎شستا پیش‌بینی سودخالص تجمیعی شرکت‌های مرشد سود خالص تجمیعی سیتا؛ ۲.۲برابر سال قبلدیریتی خود را منتشر می‌کند.

گفتنی است، رشد سود خالص تجمیعی۲.۲برابر سال قبل بوده و از ۱۲۵۰میلیارد به ۲۷۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است.