راه اندازی مرکز توانمندسازی و صیانت از معتادین در بهزیستی گیلان
راه اندازی مرکز توانمندسازی و صیانت از معتادین در بهزیستی گیلان
ره نگار/ اولین جلسه هم اندیشی در خصوص راه اندازی مرکز توانمندسازی و صیانت از معتادین با حضور سیدمهدی خدمت بین دانا_مدیرکل بهزیستی گیلان؛ کریم تقی زاده_معاون دادستان عمومی و انقلاب گیلان، محمدعلی اباذری_ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، دکتر امیر رحیمیان_ معاون توسعه پیشگیری بهزیستی گیلان و سایر مسئولین دستگاه های ذیربط در دفتر مدیریت اداره کل بهزیستی گیلان برگزار شد.

ره نگار/ اولین جلسه هم اندیشی در خصوص راه اندازی مرکز توانمندسازی و صیانت از معتادین با حضور سیدمهدی خدمت بین دانا_مدیرکل بهزیستی گیلان؛ کریم تقی زاده_معاون دادستان عمومی و انقلاب گیلان، محمدعلی اباذری_ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، دکتر امیر رحیمیان_ معاون توسعه پیشگیری بهزیستی گیلان و سایر مسئولین دستگاه های ذیربط در دفتر مدیریت اداره کل بهزیستی گیلان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ به نقل از روابط عمومی بهزیستی گیلان؛ سیدمهدی خدمت بین دانا_ مدیرکل بهزیستی گیلان در این نشست در خصوص ظرفیت های دستگاههای استان جهت راه اندازی و خدمات بهتر، مباحثی را مطرح و بر لزوم بازدید میدانی از مرکز توانمندسازی استان مجاور جهت راه اندازی مناسب با تصمیم نهایی اعضای شورا تاکید کرد.
همچنین دکتر امیر رحیمیان_ معاون توسعه پیشگیری بهزیستی گیلان نیز به شرح کامل فعالیت مرکز توانمندسازی و صیانت معتادین، ظرفیت مرکز و وظایف کلیه دستگاهها پرداخت و خواستار همکاری تنگاتنگ دستگاه های ذیربط در جهت انجام صحیحی امورات محوله شد.
در ادامه کریم تقی زاده _معاون دادستان عمومی و انقلاب گیلان نیز راه اندازی مرکز توانمندسازی و صیانت از معتادین را امری مهم برشمرد و بر لزوم استفاده از ظرفیت سامانکده شهرداری جهت راه اندازی این مرکز تاکید کرد.
همچنین محمدعلی اباذری_ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز موضوع بازدید از مرکز توانمندسازی دو استان را مطرح نموده و پیشنهاد گردید تا ضمن بازدید گروهی از مرکز توانمندسازی و صیانت از معتادین، مسئول این استان را برای بازدید از مرکز مذکور استان مجاور اقدام نماید.

  • منبع خبر : روابط عمومی بهزیستی گیلان