دو انتصاب جدید در شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان
دو انتصاب جدید در شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان
ره نگار/ مهدی محبوبی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، مدیران روابط عمومی و شهرک صنعتی سپیدرود رشت را منصوب کرد. 

ره نگار/ مهدی محبوبی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، مدیران روابط عمومی و شهرک صنعتی سپیدرود رشت را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ طی احکامی جداگانه ار سوی محبوبی، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، مدیران شهرک صنعتی سپیدرود رشت و روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان منصوب شدند.

بنابراین گزارش“حمزه متقیان” به عنوان “مدیر روابط عمومی” شرکت شهرک های صنعتی استان و  “صادق فرجی” نیز به عنوان “مدیر شهرک صنعتی سپید رود رشت” منصوب گردیدند.

گفتنی است، پیش از این “صادق فرجی” مسئولیت روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی گیلان را عهده دار بود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری کاشف اسرار