خیرین بیمه ای، نیک اندیشان آینده نگر
خیرین بیمه ای، نیک اندیشان آینده نگر
ره نگار/ روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان با نگاهی نو به امور عام المنفعه، خیرین بیمه ای را انسان هایی نیک اندیش و آینده نگر جهت ایجاد آرامش خاطر برای فردای همنوعان معرفی نمود.

ره نگار/ روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان با نگاهی نو به امور عام المنفعه، خیرین بیمه ای را انسان هایی نیک اندیش و آینده نگر جهت ایجاد آرامش خاطر برای فردای همنوعان معرفی نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ در این یادداشت آمده است:
انسانهای خیر همواره در تلاشند تا با بهره گیری از نگاه عمیق انساندوستانه و در حد بضاعت های خود نسبت به دستگیری و رفع مشکلات همنوعان گام بردارند. این مهم در جوامع امروزی به شکل های مختلف از قبیل تشکیل انجمن ها و یا ایجاد پویش ها نمایان گردیده و جلوه هایی زیبا از حس والای محبت و نوعدوستی را ترسیم مینماید.
در این حرکتها دو دسته اهداف نهفته است که یک بخش آن برای دوره های کوتاه مدت و بیشتر با ماهیت گذران روزانه است مثل تهیه بسته های معیشتی، تقبل هزینه های درمانی و … و در بخش دیگری با نگاهی آینده نگر اقداماتی از قبیل ساخت درمانگاه و مدرسه از سوی خیرین انجام می پذیرد.
از آنجا که یکی از آموزه های اعتقادی در تمامی ادیان نوعدوستی و کمک به انسانها بوده و در باورهای ژرف نیک اندیشان خیر، در کنار تامین خوراک و مایحتاج روزانه اقشار ضعیف، نگاه آینده نگر برای تامین فرداهای دور و ایجاد آرامش و امنیت خاطر در بلندمدت دنبال میگردد ایجاد اشتغال و کارآفرینی توسط خیرین نیز در سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است.
همسو با این اقدامات ارزشمند یکی از طرحهایی که میتواند با هدفمند نمودن و ایجاد انسجام در بین خیرین به آن دست یافت سوق دادن منابع مالی خیرین علاقمند جهت استفاده به عنوان پوشش های بیمه ای برای تامین آتیه افراد نیازمند و یا حتی گروههایی که خود در مشاغلی به صورت روزمزد، دست فروشی، با درآمد کم و فاقد بیمه هستند میباشد که این مهم در واقع شکلی از یاددادن ماهیگیری به جای ماهی دادن تلقی می گردد.
بر این اساس افراد تحت پوشش خیرین به صورت دائم و تا پایان عمر نیازمند این حمایتها نبوده و میتوانند با مساعدت آنها و تقبل تمام یا بخشی از هزینه های بیمه ای، با احراز شرایط قانونی از تعهداتی همچون مستمری بازنشستگی برخوردار گردیده و شاید با تکیه بر داشتن درآمد ثابت در آینده، خود بتوانند به جرگه خیرین برای کمک به سایر هموطنان بپیوندند.
در بخش دیگری از این یادداشت تاکید شده که با مراجعه به مناطق حاشیه شهرها مشاهده میگردد که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه که درآمدهای ناچیز آنها حتی کفاف تهیه حداقل های معیشتی را نمیدهد فاقد بیمه بوده و علاوه بر عدم امکان استفاده از خدمات درمانی و پوشش های لازم، آینده ای نامعلوم نیز برای آنها و اعضای خانواده هایشان پیش بینی می گردد در حالی که با انعقاد قراردادهای بیمه های مشاغل آزاد با مبالغی در حدود پانصد هزار تومان در هر ماه برای اینگونه افراد میتوان تضمینی برای دریافت مستمری در سالهای پیری و سالمندی برای آنها متصور بود.
کوشش برای فرهنگ سازی این تفکر و ترویج اندیشه خیرین بیمه ای در جامعه نیازمند مشارکت و حمایتهای گسترده و اتخاذ رویکردهای مناسب برای بسترسازی این حرکت اجتماعی اقتصادی و زمینه سازی برای تعالی و کرامت بخشیدن به انسانهای بی بضاعت تلقی می گردد.

  • منبع خبر : روابط عمومی تامین اجتماعی استان گیلان