خفاش شب گیلان اعدام شد
خفاش شب گیلان اعدام شد

ره نگار/ فرزاد – ن خفاش شب گیلان به دار مجازات آویخته و اعدام شد. فرزاد- ن قاتل سریالی هشت زن گیلانی و معروف به خفاش شب گیلان که به ۷ مرتبه اعدام محکوم شده بود، صبح جمعه ۱۹ دی در زندان لاکان رشت به دار مجازات آویخته و اعدام شد. از اتهامات متهم ردیف […]

ره نگار/ فرزاد – ن خفاش شب گیلان به دار مجازات آویخته و اعدام شد.

فرزاد- ن قاتل سریالی هشت زن گیلانی و معروف به خفاش شب گیلان که به ۷ مرتبه اعدام محکوم شده بود، صبح جمعه ۱۹ دی در زندان لاکان رشت به دار مجازات آویخته و اعدام شد.

از اتهامات متهم ردیف اول، فرزاد میتوان به «هشت فقره قتل عمد»، «سرقت طلای مقتولان»، «جنایت بر میت شش» مقتول از طریق «مثله کردن اجساد» عنوان کرده و برای متهم ردیف دوم، همسر فرزاد «ارتکاب معاونت در قتل عمد» و همچنین «مورد معامله قرار دادن طلاهای مسروقه» و «خودداری از کمک و مساعدت برای فرد در معرض خطر اشاره کرد.

گفته میشود خانواده قربانیان حکم اعدام را اجرا کرده اند.