خدمات سازمان تامین اجتماعی چتر حمایتی برای جامعه تحت پوشش در زمان اضطرار
خدمات سازمان تامین اجتماعی چتر حمایتی برای جامعه تحت پوشش در زمان اضطرار

ره نگار/ ماهیت اکثریت خدمات سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک مجموعه بیمه گر در زمان اضطرار و با هدف پوشش یا جبران بخشی از خلآء های اقتصادی یا جسمانی ناشی از پیری ، ازکارافتادگی ، فوت ، بیکاری ، بیماری و … شکل گرفته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ سازمان تامین اجتماعی […]

ره نگار/ ماهیت اکثریت خدمات سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک مجموعه بیمه گر در زمان اضطرار و با هدف پوشش یا جبران بخشی از خلآء های اقتصادی یا جسمانی ناشی از پیری ، ازکارافتادگی ، فوت ، بیکاری ، بیماری و … شکل گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین و گسترده ترین بیمه گر اجتماعی نیمی از جمعیتی کشور را عهده دار است. این مجموعه با تکیه بر اصل سه جانبه گرائی و با همراهی شرکای اجتماعی خود در گروههای بیمه شدگان و کارفرمایان، تعهدات متعددی در بخشهای بلندمدت شامل انواع مستمری ها و کوتاه مدت مشتمل بر غرامتها و کمک هزینه ها را به جامعه هدف ارائه مینماید.

نکته قابل تامل در الگوی خدمتی سازمان تامین اجتماعی با ماهیت بیمه ای، ارائه گستره ای از تعهدات همچون مستمری بازنشستگی در زمان پیری، مستمری ازکارافتادگی در زمان حوادث و بیماری ها، مستمری بازماندگان در زمان فوت، مقرری بیمه بیکاری در زمان بیکاری، غرامت ایام بیماری، کمک هزینه کفن و دفن و پروتز و اروتز برای جبران نقص عضو یا مشکلات جسمانی و پوشش هزینه های درمانی برای انجام معالجات است که همگی بیانگر نقش آفرینی ارزنده در بحرانهای زندگی افراد تحت پوشش هنگام اضظرار است.

در واقع ماهیت بیمه ای تامین اجتماعی که بر پایه سرمایه گذاری و آینده نگری برای روزهای مخاطره آمیز شکل گرفته اصلی اساسی در این مجموعه تلقی می گردد و رویکرد اجتماعی اقتصادی آن بمنزله تاثیرگذاری وسیع آن در زندگی افراد محسوب میشود که در نگاهی عمیق تر و با کنارهم قراردادن آحاد مشمولین در جامعه هدف منجر به اثرگذاری در توسعه و تحقق عدالت اجتماعی و بازتوزیع مجدد درآمدها با مکانیزمی علمی بر پایه محاسبات آکچوئری می گردد.

به تعبیر دیگر تامین اجتماعی بعنوان بستری مطمئن برای ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی برای افراد تحت پوشش بوده و به مثابه چتری گسترده برای حمایت از اقشار مختلف در زمان اضظرار و ناتوانی های اقتصادی و جسمی است.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان