حضور مدیر کل بهزیستی گیلان، پای صندوق رای در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر
حضور مدیر کل بهزیستی گیلان، پای صندوق رای در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر

ره نگار/ دکتر حسین نحوی نژاد، مدیر کل بهزیستی گیلان و معاونین و مدیران ستادی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ پای صندوق های رای رفتند و در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر رشت شرکت کردند. 

ره نگار/ دکتر حسین نحوی نژاد، مدیر کل بهزیستی گیلان و معاونین و مدیران ستادی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ پای صندوق های رای رفتند و در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر رشت شرکت کردند. 

  • منبع خبر : روابط عمومی بهزیستی گیلان