حضور خادمان و پرچم متبرک حرم ولی نعمت مردم ایران حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)
حضور خادمان و پرچم متبرک حرم ولی نعمت مردم ایران حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)
طواف دل کن که حرمخانه دلدار اینجاست

طواف دل کن که حرمخانه دلدار اینجاست

⭕️ حضور خادمان و پرچم متبرک حرم ولی نعمت مردم ایران حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)

 

 

 

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران