حاج قاسم هنوز هم زنده است
حاج قاسم هنوز هم زنده است

جمعه ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸، شاید نه فقط از خاطر ایرانیان بلکه از یاد و خاطره ی جهانیان نخواهد رفت. روزی که صبح آن خبر با ترور سردار دلها آغاز شد. و در کمال ناباوری مردی که پایان بخش داعش بر روی زمین بود، به مقام شهادت نائل شد. حدود دوماه بعد از این […]

جمعه ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸، شاید نه فقط از خاطر ایرانیان بلکه از یاد و خاطره ی جهانیان نخواهد رفت. روزی که صبح آن خبر با ترور سردار دلها آغاز شد. و در کمال ناباوری مردی که پایان بخش داعش بر روی زمین بود، به مقام شهادت نائل شد.
حدود دوماه بعد از این واقعه ، وجود ویروس کرونا در ایران گزارش شد، ویروسی که با خود ترس، دوری، بیماری و حتی مرگ را به همراه داشت.
با وجود ویروس کرونا بسیاری از خانواده ها داغدار شدند و از تبعات شوم این ویروس بیکاری و آسیب پذیرتر شدن خانواده های بسیاری بود.
در روزهای اول کرونا نبود سردار، و جای خالیشان حس میشد، بارها شاید با خود این جمله را تکرار میکردیم که جای سردار خالیست. جای سرداری که در سیل، زلزله و امنیت و آرامش کشور نقش خود را به همه ی مردم این سرزمین اثبات کرده بود.
در همان ماه های اول درگیری با این ویروس، پویش سردار سلیمانی شروع به کار کرد، پویشی که هدف اولیه آن کمک به خانواده های آسیب پذیر و حمایت از این خانواده ها بود، و حتی ضدعفونی کردن معابر و فروشگاهها و… نیز با نام ‌و الگو گرفتن از عملگرایی بزرگ مرد ایران، سردار دلها توسط پویش هایی ابنچنینی با نام سردار انجام میشد.
پویشی با نام سردار سلیمانی توسط علوم پزشکی نیز در روزهای اخیر انجام گرفت، که سلامت مردم کشور را بررسی نموده و یاد و خاطره ی سردار دلها را همچنان زنده نگهداشتند، تا به همه ی ما ثابت شود که حاج قاسم هنوز هم زنده است.

ناگهان آسمان به حرف آمد

حاج قاسم هنوز هم زندست

قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان

قاسم هنوز هم زندست ما را گواه قرآن

  • نویسنده : سمیه رمضانی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران