تنوع گونه های طبیعی و انسانی از عوامل موثر در توسعه گردشگری هر منطقه است
تنوع گونه های طبیعی و انسانی از عوامل موثر در توسعه گردشگری هر منطقه است
ره نگار/ از آنجایی که گردشگری و جهانگردی به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا محسوب می شود و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی می دانند بگونه ای که بواسطه اهمیت و تاثیرات آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از آن به عنوان صادرات نامرئی یاد می کنند. 

ره نگار/ از آنجایی که گردشگری و جهانگردی به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا محسوب می شود و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی می دانند بگونه ای که بواسطه اهمیت و تاثیرات آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از آن به عنوان صادرات نامرئی یاد می کنند. 

طبق آمارهای جهانی، کشور ایران نیز از نظر منابع طبیعی جزء ۱۰ کشور برتر دنیا می باشد که می تواند از اثرات گردشگری در کاهش مشکلات بیکاری و درآمد اقتصادی بهره مند شود اما با توجه به آمارهای موجود، متاسفانه کشورما از این فرصت بهره کافی  نبرده است.

گیلان نیز یکی از معدود استان هایی است که با توجه به دارا بودن امکانات مناسب آب و هوایی می تواند منشا و منبع  اصلی درآمدزایی و توسعه نظاممند ساختارزیربنایی اقتصادی و مالی باشد و همچنین موجب رونق وضعیت اشتغال استان نیز شود. در واقع یکی از منابعی که می تواند بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کند منابع موجود گردشگری در محیط روستاها است.

 در گردشگری روستایی، باید از فراغت به عنوان یک روش برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی استفاده کرد. اساسا تنوع در زمینه های طبیعی و انسانی از عوامل موثر در توسعه گردشگری در هر منطقه یا کشور محسوب می شود.

مناطق مختلف دیدنی گیلان از جمله بخشها و روستاهای تابعه شهر رشت و سایر نقاط مختلف و تاریخی چون ماسوله، فومن و… هم به لحاظ ویژگی های طبیعی و انسانی از تنوع خوبی برخوردار هستند و با توجه به بررسی های صورت گرفته از آنجایی که گیلان  همه ساله مسافران زیادی را به سوی خود می کشاند این شهرستان ها و روستاها به نوبه خود از توان خوبی برای توسعه وجذب بیشتر گردشگران برخوردار هستند.

همانگونه که می دانیم افزایش روز افزون سفر درکشورها وعلاقه مندی مردم برای دیدن جاذبه های شهرهای داخلی وخارجی سبب گردیده است که مدیران شهری به فکر جذب سرمایه های ناشی از سفر وگردشگری به محل های تحت مدیریت خود باشند و به دلیل محدودیت جاذبه های گردشگری در داخل شهر از هر فرصتی برای ورود سرمایه به شهر استفاده می کنند. بافت های قدیمی شهرها ، روستاها ، جاذبه های طبیعی و ساختمان های با ارزش وبازارها ازجمله مواردی است که مدیران شهری می توانند از آن استفاده نمایند .

اگرچه هدف گردشگران نمیتواند اقتصادی باشد ولی تأثیر اجتنابناپذیر یافتههای گردشگران در اصلاح و بهبود شیوههای زندگی و کار خود میتواند ثمرات اقتصادی نیز داشته باشد. به علاوه برخی گردشگران با هدف آموزش به سفر میروند که هدف اقتصادی نیز در آن پنهان است.

بازارهای قدیمی از جمله مراکز خدماتی می باشند که علاوه بر اهمیت خدمات رسانی به عنوان مکانی باجاذبه های تاریخی میتواند سرمایه های سرگردان گردشگری را به سوی خود جلب نماید . نوع چیدمان وسایل موجود دربازار می تواند جذابیتی برای گردشگر داشته باشد و او را هرچه بیشتر به ماندن دراین مکان واستفاده از امکانات با صرف هزینه ترغیب نماید. جذابیت بازار سبب می شود که فکر دیدن دوباره مکان درذهن گردشگر تثبیت گردد .

استان گیلان و بویژه شهرستان رشت نیز از بازارهای قدیمی متنوعی برخوردار است که باید مسئولین امر ما بویژه شهرداری و شورای شهر و شهرستان، سازمان میراث فرهنگی و گردشکری به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند زیرا جذب گردشگر مساوی است با جذب سرمایه و قوت و توان اقتصادی.

و باید گفت برای رسیدن به چنین هدفی، شناخت فرآیند گردشگری ، طبقه بندی دیدگاه ها ، برنامه ها وآثار اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی و اقتصادی لازم و ضروری است زیرا با آگاهی و پشتوانه علمی می توان به درجات و مراتب عالی اقتصادی دست یافت.

  • نویسنده : فاطمه لطیفی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران