تقدیر رییس اداره بهزیستی املش از مهندس رنجبر شهردار شهرستان
تقدیر رییس اداره بهزیستی املش از مهندس رنجبر شهردار شهرستان

 ره نگار/ رییس اداره بهزیستی شهرستان املش از مهندس رنجبر شهردار این شهرستان به منظور تکریم و خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی لوح تقدیر صادر کرد.

 ره نگار/ رییس اداره بهزیستی شهرستان املش از مهندس رنجبر شهردار این شهرستان به منظور تکریم و خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی لوح تقدیر صادر کرد.

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری شهرستان املش