تشدید همکاری‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان
تشدید همکاری‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان
ره نگار/طی نشست مشترک مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بر تشدید همکاری‌های فی‌مابین جهت توسعه خدمات سلامت به مردم تأکید شد.

ره نگار/طی نشست مشترک مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بر تشدید همکاری‌های فی‌مابین جهت توسعه خدمات سلامت به مردم تأکید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان، دکتر ابراهیمی_ مدیر درمان تامین اجتماعی استان به اتفاق معاون خرید راهبردی و جمعی از کارشناسان درمان تأمین اجتماعی گیلان با دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دفتر ریاست دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، پیرامون افزایش همکاری های سلامت‌محور فی‌مابین دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گفت‌وگو و تبادل‌نظر شد.

توسعه و افزایش تخت‌های درمانی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تأمین اجتماعی رشت، تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز بیمارستانی تأمین اجتماعی استان، تشدید همکاری و بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی برای شبانه روزی کردن داروخانه بیمارستان‌های تأمین اجتماعی از مهم‌ترین محورهای مورد طرح و بررسی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.

  • منبع خبر : روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان