تبعات استفاده از کدملی بیمه شدگان تامین اجتماعی توسط اشخاص دیگر برای بهره مندی از پوشش های درمانی
تبعات استفاده از کدملی بیمه شدگان تامین اجتماعی توسط اشخاص دیگر برای بهره مندی از پوشش های درمانی

ره نگار/ درج اطلاعات نادرست در پرونده سلامت نه تنها روند تشخیص و درمان بیماری را مختل و در شرایط اورژانسی مخاطره آمیز میگردد بلکه در مراجع قانونی قابلیت پیگیری دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به حذف تدریجی دفترچه های تامین […]

ره نگار/ درج اطلاعات نادرست در پرونده سلامت نه تنها روند تشخیص و درمان بیماری را مختل و در شرایط اورژانسی مخاطره آمیز میگردد بلکه در مراجع قانونی قابلیت پیگیری دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به حذف تدریجی دفترچه های تامین اجتماعی از مدار درمان و جایگزینی نسخه نویسی الکترونیکی با استفاده از شماره ملی ، که امکان ثبت و نگهداری سوابق پزشکی کلیه بیمه شدگان را فراهم می نماید و با تاکید به اینکه این مهم با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بیمه شدگان تاثیر چشمگیری در تشخیص و درمان به موقع بیماریها و مدیریت بهینه منابع نظام سلامت خواهد داشت تصریح نمود: با توجه به اینکه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی با شماره ملی ثبت و ذخیره میگردد لذا ضرورت دارد بیمه شدگان محترم با حفاظت از کارت ملی همانند دفترچه های درمان و عدم ارائه آن به افراد غیر، از استفاده درمانی من غیر حق جلوگیری نمایند.
سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان از ارائه کنندگان خدمات به ویژه جامعه پزشکی خواست به منظور جلوگیری از مخدوش شدن سوابق پزشکی و ممانعت از ایجاد سوابق غیر واقعی برای بیماران، در هنگام پذیرش و ارائه خدمت، هویت بیماران را با مشخصات مندرج در کارت ملی تطبیق دهند.
دکتر قنبرپور با بیان اینکه درج اطلاعات نادرست در پرونده سلامت بیماران علاوه بر مختل شدن روند تشخیص و درمان بیماری به ویژه در شرایط اورژانسی بسیار مخاطره آمیز می شود افزود: اینکار می تواند در مراجع قانونی مبنای تصمیم گیری خلاف واقع از جمله در استخدام ، از کار افتادگی و … باشد.
وی در ادامه افزود: در مواردی که سواستفاده از کارت ملی بیمه شده با اطلاع قبلی وی باشد برابر ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی هر گونه خسارت مالی ناشی از این اقدام بر عهده بیمه شده بوده و وی ملزم به جبران زیان وارده به سازمان خواهد بود.
سرپرست مدیریت درمان با اشاره به اینکه سازمان خود را مکلف می داند با توسعه سیستم های کنترلی، الگوی تجویز و مصرف خدمات توسط ارایه کنندگان و بیماران را پایش و نظارت نماید افزود: اطلاعات مربوط به انجام ویزیت، خدمات و داروهای ارائه شده به بیمار از طریق پیامک به شماره تلفن همراه بیمار ارسال میگردد لذا بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند به منظور پرهیز از سواستفاده های احتمالی با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir سبت به تکمیل اطلاعات فردی و ثبت تلفن همراه شخصی اقدام نمایند.

  • منبع خبر : روابط عمومی تامین اجتماعی استان گیلان