تامین اجتماعی گیلان ماهانه ۳ میلیارد تومان تعهدات ایام استراحت بارداری پرداخت می کند
تامین اجتماعی گیلان ماهانه ۳ میلیارد تومان تعهدات ایام استراحت بارداری پرداخت می کند
ره نگار/غرامت ایام بارداری یکی از تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی به بانوان بیمه شده مشمول قانون کار بوده و این سازمان در سال گذشته 264 میلیارد تومان بابت این خدمت پرداخت نموده است .

ره نگار/غرامت ایام بارداری یکی از تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی به بانوان بیمه شده مشمول قانون کار بوده و این سازمان در سال گذشته ۲۶۴ میلیارد تومان بابت این خدمت پرداخت نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، موضوع جبران درآمد از دست رفته بانوان بیمه شده شاغل در دوران بارداری و پرداخت غرامت دستمزد با توجه به بند “ب” ماده ۳ قانون تامین اجتماعی یکی از تعهدات کوتاه مدت این سازمان به مشمولین محسوب میگردد که با توجه به اهمیت آن ، انجام تعهد غرامت دستمزد ایام بارداری در سالهای اخیر بازنگری شد و از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت.

بر اساس گزارش منتشره از مرکز آمار ، اطلاعات و محاسبات این سازمان ، در سال ۱۴۰۱ ، در کل کشور متوسط ضریب شیوع ۷‏/۲۲ سند به ازای هر هزار نفر بیمه شده مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری به ثبت رسیده است و این عدد در استان گیلان پائین تر از متوسط کشوری و معادل ۳۷‏/۱۴ سند قطعی می باشد .

در سال ۱۴۰۱، کل مبلغ پرداختی بابت این تعهد حدود ۲۴۶ میلیارد تومان و متوسط پرداختی بابت یک سند غرامت دستمزد ایام بارداری در حدود ۶‏/۴ میلیون تومان بوده است.

از حیث گروه سنی استفاده کنندگان نیز بیشترین تعداد اسناد مربوط به گروه سنی”۳۴‏-۳۰ “ با ۲۱۰۱۲ مورد و پس از آن به ترتیب گروههای سنی “ ۳۹‏-۳۵ “ با ۱۶۳۶۰ و “ ۲۹‏-۲۵ “ با ۱۰۵۳۷  مورد می باشد.

در مجموع اسناد قطعی صادر شده این تعهد ، ۵۳۲۲۲  فقره می باشد که ۴۵۲۲۹ مورد (۸۵ درصد) در شعب و تعداد ۷۹۹۳  مورد ( ۱۵درصد ) در کارگزاری صادر گردیده است.

گروه سابقه بیمه ۱۰‏- ۵ سال با ۲۲۸۹۱ سند (۰۱‏/۴۳ درصد) و زیر ۵ سال با ۲۰۴۱۳ سند (۳۵‏/۳۸ درصد) بیشترین تعداد و گروه سابقه بیمه بالای ۲۰ سال با ۱۶۸ سند (۳۲‏/۰ درصد) کمترین تعداد اسناد قطعی را بخود اختصاص داده است.

تامین اجتماعی گیلان در حال حاضر به طور متوسط ماهانه بیش از ۳ میلیارد تومان غرامت استراحت ایام بارداری پرداخت مینماید.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان