تامین اجتماعی و شهرداری در داشتن جامعه هدف بزرگ مشابه هستند
تامین اجتماعی و شهرداری در داشتن جامعه هدف بزرگ مشابه هستند
ره نگار/ در نشست مشترک سرپرست اداره کل تامین اجتماعی گیلان با شهردار رشت، مسائل بیمه ای کارکنان این مجموعه مورد رسیدگی قرار گرفته و مطالبات سازمانی بابت حق بیمه های معوق تعیین تکلیف گردید.

ره نگار/ در نشست مشترک سرپرست اداره کل تامین اجتماعی گیلان با شهردار رشت، مسائل بیمه ای کارکنان این مجموعه مورد رسیدگی قرار گرفته و مطالبات سازمانی بابت حق بیمه های معوق تعیین تکلیف گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ مهندس رحیم شوقی_شهردار رشت به اتفاق تعدادی از معاونین و کارشناسان این مجموعه با کیوان مرتضوی_ سرپرست جدید این اداره کل دیدار و در نشستی صمیمانه به تبادل نظر در زمینه راهکارهای رسیدگی به مسائل بیمه ای کارکنان و به ویژه بدهی های ناشی از حق بیمه های معوق به سازمان تامین اجتماعی پرداختند.

در این نشست با اشاره به وجوه مشترک دو مجموعه از قبیل عمومی بودن، ماهیت اجتماعی، درآمد هزینه ای بودن و لزوم تامین منابع بدون تکیه بر بودجه های دولتی، دامنه متنوع خدمات و گستره جامعه هدف، بر لزوم همکاری های متقابل و تقویت تعاملات تاکید گردید.

گفتگو در زمینه تعیین تکلیف بدهی چند ده میلیاردی شهرداری و مجموعه های وابسته به آن به تامین اجتماعی از طریق مساعدت به شکل اقساطی و تشریح ضوابط و مقررات مربوطه جهت بهره مندی از فرصت بخشودگی جرائم بیمه ای برای واحدهای مشمول از مهمترین مباحث این نشست بود.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران