تاثیر گذاری رسانه می تواند آدمی را مغلوب کند
تاثیر گذاری رسانه می تواند آدمی را مغلوب کند
نگار/شمشادی با بیان اینکه هیچ سلاحی غیر از رسانه در دنیا ساخته نشده که 24 ساعته بتواند شلیک کند، گفت: تاثیر گذاری رسانه به قدری است که می تواند آدمی را مغلوب کند.

ره نگار/شمشادی با بیان اینکه هیچ سلاحی غیر از رسانه در دنیا ساخته نشده که ۲۴ ساعته بتواند شلیک کند، گفت: تاثیر گذاری رسانه به قدری است که می تواند آدمی را مغلوب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ نوشین کریمی_ حسن شمشادی، خبرنگار جبهه مقاومت در کارگاه «از خبرنگاری در بحران تا امید آفرینی» که به همت بسیج رسانه استان گیلان در رشت برگزار شد با بیان اینکه هیچ سلاحی در دنیا ساخته نشده که ۲۴ ساعته بتواند شلیک کند، گفت: تنها رسانه است که بدون خستگی و استراحت می تواند بمباران اخبار داشته باشد.

وی با اشاره به بحرانی که در سوریه رخ داد و هنوز نیز ادامه دارد، افزود: در سوریه قبل از اینکه یک گلوله برای جنگ شلیک شود، یا قبل از اینکه کسی کشته شود و یا جایی ویران شود و… این رسانه بود که شلیک می کرد و جنایت می آفرید.

شمشادی با اشاره به خاطره خبرنگاری که از محاصره کامل دمشق داشت، تصریح کرد: زمانی که ما در پایتخت این کشور در محاصره کامل بودیم رسانه های برانداز و معاند مدام سخن از سقوط دمشق زدند در حالی که یک طرف شهر مردم در حال زندگی عادی بودند و سمت دیگر مبارزه ادامه داشت و این تفاوت در انتقال ماجرا و برهم زدن جو روانی جامعه است.

وی با بیان اینکه تلاش ما برای آنکه حقیقت را مخابره کنیم این شد که با ورود به میدان و نشان دادن نمادهای شناخته شده بین المللی آن شهر، اخبار درست را به مخاطب مخابره کردیم، ادامه داد: در چنین اخباری برای اینکه اعتماد عمومی را جلب کرده و واقعیت را بیان کنید باید به سراغ نمادها و المان های شناخته شده شهر بروید تا نشان دهید درست ترین خبر را از مرکز همان شهر گزارش می دهید.

شمشادی تاثیر گذاری رسانه را به قدری دانست که می تواند آدمی را مغلوب کند، ادامه داد: برای یک گزارش در بحران فقط به یک تصویر بسنده نکنید، بلکه اطلاعات را مستند کرده و مخاطب را با خود همراه کنید.

وی نشان دادن گوشه ای از ویرانی منطقه، درگیری ها، امنیت و عادی بودن شرایط در منطقه دیگر و نشان دادن میدان اصلی شهر و… در یک خبر ۲ دقیقه ای را از جمله مواردی عنوان کرد که می توانست به مخاطب نشان دهد شهر هنوز سقوط نکرده و فقط در محاصره است.

شمشادی وظیفه اصحاب رسانه ها در بحران را مستند گویی بیان کرد و گفت: هر اتفاقی چه خوب و چه بد نیاز به پیوست رسانه ای دارد، این مستند می بایست از روی اطلاعاتی باشد که خودمان به دست آورده ایم.

وی با تاکید بر اینکه اصلا روی شنیده ها اکتفا نکنید اظهار کرد: گاهی در بحران جنگ برای اینکه خبر را درست مخابره کنیم ۱۲ ساعت برای جمع آوری اطلاعات وقت گذاشتیم.

شمشادی بحران را اتفاقی غیرمنتظره دانست که اوضاع برای مردم و تصمیم گیرنده ها دشوار می شود ادامه داد: محدود بودن به یک دوره خاص، ناکارآوری قوانین و هنجارهای معمولی، افزایش نیاز مردم به اطلاعات و اخبار، لزوم تصمیم گیری فوری، کاهش نسبی کنترل، محدودیت زمانی برای واکنش به آنها و ممکن نبودن پیش بینی دقیق پیامدها از ویژگی‌های مشترک بحران‌ها است.

وی همچنین رسانه را ابزار مدیریت بحران دانست و گفت: در بحران زایی برجسته سازی و امیدزدایی انجام می شود و در مقابلش می بایست برای بحران زدایی کوچک سازی و امیدزایی انجام بگیرد.

شمشادی با تاکید بر اصل روایت اول برای مردم، در کنار اینکه چه کسی بیان می کند، کی(چه زمانی) بیان می کند، با چه واژه و چه تیتری بیان می کند گفت: عصر حاضر عصر سانسور و نگفتن نیست، چرا که امروزه هر فرد در دستش رسانه دارد و آنطور که بخواهد می تواند در کانال ها و گروه های عمومی و حتی پیج های شخصی خبری را منتشر کند و مخاطب خودش را داشته باشد.

وی بر ضرورت حمایت دستگاه های دولتی از رسانه ها در انعکاس مستند و به موقع اخبار تاکید کرد و افزود: مسئولین با آگاهی از پیوست رسانه ای و با شرط اینکه چه بگوید، چقدر بگوید، از چه کلید واژه و تصویری استفاده کند رسانه را همراه خود نه در مقابل، بدانند.

شمشادی با اشاره به کارکردهای رسانه که اقناع می کند، مخاطب را نگه می دارد و برایش برنامه دارد، اضافه کرد: رسانه ای قوی است که در کنار نقاط امید بخش و درجه یک کشور، مشکلات را هم ببیند و اعتماد مردم را کسب کند.

  • نویسنده : نوشین کریمی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران