بیمه ابزاری کارآمد برای ایجاد امنیت روانی و از ارکان مهم سرمایه گذاری و کارآفرینی است
بیمه ابزاری کارآمد برای ایجاد امنیت روانی و از ارکان مهم سرمایه گذاری و کارآفرینی است

ره نگار/ بیمه از مهمترین ضروریات زندگی پرتلاطم امروز و بیمه های اجتماعی شکوهمندترین تجلی آن برای کرامت بخشیدن به انسانها و تامین اجتماعی مترقی ترین شکل ارائه این الگوست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همزمان با ۱۳ آذرماه روز بیمه ، با اشاره به تاریخچه […]

ره نگار/ بیمه از مهمترین ضروریات زندگی پرتلاطم امروز و بیمه های اجتماعی شکوهمندترین تجلی آن برای کرامت بخشیدن به انسانها و تامین اجتماعی مترقی ترین شکل ارائه این الگوست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همزمان با ۱۳ آذرماه روز بیمه ، با اشاره به تاریخچه مختصری از شکل گیری بیمه در جهان افزود : هرچند توجه به امنیت و آرامش خاطر بعنوان دغدغه همیشگی بشر وجود داشته ولی شاید هیچگاه ملوانان، دریانوردان و صاحیان کشتی های تجاری که بدلیل کمک به خانواده های بازمانده همکاران از دست رفته خود در حوادث و طوفانها یا جبران خسارتهای مالی ناشی از ، از بین رفتن مال التجاره و … که برای اولین بار اقدام به تشکیل صندوقی مشارکتی نمودند تصور نمی کردند که آغازگر راهی باشند که در ادامه تبدیل به صنعتی بزرگ و ضروری در دنیای مدرن و زندگی پرتلاطم امروزی باشد.

وی با بیان اینکه بدون شک بیمه ابزاری کارآمد برای کاهش مخاطرات و ایجاد امنیت روانی و از ارکان مهم برای اموری همچون سرمایه گذاری و کارآفرینی و … قلمداد می گردد ولی در کنار شکل تجاری آن که این روزها در قالب دفترهای کوچک و بزرگ با عناوین مختلف در اکثر کوچه و خیابانها مشاهده  می گردد باید اذعان داشت : بیمه های اجتماعی بواسطه محور قرار دادن مستقیم انسانها و توجه به کرامت و عزت آنها ، متعالی ترین شکل بیمه محسوب می گردند و در این بین تامین اجتماعی بعنوان بستری برای توسعه و استقرار عدالت اجتماعی و بازتوزیع متوازن درآمدها و ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی و آرامش خاطر در سالهای ازکارافتادگی ، پیری و ایام بیماری و بیکاری و … مترقی ترین جلوه از اشکال بیمه و تبلوری از اراده برای خدمت صرف در مسیر انسانیت و بصورتی غیرانتفاعی است که نگاه اجتماعی در آن غالب بوده و به حق باید آنرا دارای جامع ترین قوانین برای تحقق اهدافی همچون کرامت انسانی دانست.

مدیرکل تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت : هرچند در تقویم کشور ما روز ۲۵ تیرماه که مصادف با تصویب قانون تامین اجتماعی و تغییر نام آن از بیمه های اجتماعی به این مفهوم جدید است بعنوان روز تامین اجتماعی نام گرفته ولی باید پذیرفت که اصل بیمه بعنوان مادر و ریشه تمامی این اشکال کاربردی ، هویت دهنده اساسی آن تلقی میگردد از این رو با پاسداشت این مناسبت ، برای تمامی فعالان عرصه های خدمتگزاری در گروههای مختلف بیمه ای و بویژه همکاران خوب سازمان تامین اجتماعی سلامتی آرزو نموده و توفیق روزافزون مسئلت دارم.