بیش از هر زمان دیگری به زبان و ادب فارسی نیاز مبرم داریم
بیش از هر زمان دیگری به زبان و ادب فارسی نیاز مبرم داریم
ره نگار/شالویی با بیان اینکه دکتر معین از جمله شخصیت هایی است که نه تنها در شهرستان آستانه و استان گیلان، بلکه ملی و فراملی است که به ویژه در کشورهای فارسی زبان باید معرفی شود، گفت: اگر فرهنگ ۶ جلدی معین نبود امکان دسترسی به فرهنگ دهخدا برای ما میسر نمی شد.

ره نگار/شالویی با بیان اینکه دکتر معین از جمله شخصیت هایی است که نه تنها در شهرستان آستانه و استان گیلان، بلکه ملی و فراملی است که به ویژه در کشورهای فارسی زبان باید معرفی شود، گفت: اگر فرهنگ ۶ جلدی معین نبود امکان دسترسی به فرهنگ دهخدا برای ما میسر نمی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ نوشین کریمی_ محمود شالویی_ رئیس انجمن آثار و مفاخر کشور در آیین بزرگداشت استاد معین در آستانه اشرفیه، با بیان اینکه ایران در جهان بشری امروز به فرهنگ و ادب و هنرش شناخته می شود، اظهار کرد: فرهنگی که نشان از تمدن کهن و دیرینه ما دارد.

وی افزود: ایران از دیرباز به زبان شیرین و شیوایش شناخته میشد، و ما با این زبان که زبان فردوسی، حافظ، سعدی، عطار و خیام و صدها شاعر و نویسنده، ادیب، عالم و فرزانه است، شناخته می شویم.

شالویی زبان و ادبیات فارسی را گوهری گرانبها توصیف کرد و گفت: ادیبان ما با لطافت های روحی و روانی ارتباطی تنگاتنگ دارند اما وقتی یک ادیب به سراغ لغت می رود انتظار این است که او یک لغت نویس باشد چون لغت و واژه حصر و حصاری را ایجاد می کند که ادیب را در تنگناه های دستوری فرو می برد.

وی تصریح کرد: یک ادیب در میان واژه ها و دستورات فرو رفته باید عمرش را فدای آن کند، اما وقتی به سراغ ادیبی مثل دکتر «محمد معین» می رویم خشکی برای او متصور نیست، چرا که روح لطیف و نظیف و باطن سرشار از عشق و شور، او را بدانجا می کشاند که نه تنها شرحش بر حافظ، مهمترین، عمیق ترین و دقیق ترین شرح و وصف عرفانی برای محمد معین است.

شالویی تصریح کرد: محمد معین قهرمانانه وارد میدانی شد که خواست کتاب
«عبهرالعاشقین روزبهان» را شرح و بسط دهد و کسی که می خواست این کتاب را شرح دهد ابتدا می بایست اول خود فهمیده باشد و با تمام وجودش آنرا ادراک و لمس کرده باشد و گرنه نمی توانست مقصود و منظور کتاب را به خواننده بیان کند.

وی اضافه کرد: این اثر برای سال ۳۶ است اما امروزه هم جز نیازهای جدی جامعه امروزی است زیرا موضوع عشق را آنگونه که روزبهان فهمید و درک کرد، عشقی است که از زمین راه آسمان را می گشاید.

شالویی اذعان کرد: دکتر محمد معین با چنین دقتی که در واژه نویسی، فرهنگ نویسی و تبحر و تسلطی که به زبان و ادب فارسی داشت و آنرا بخوبی نشان داد، شاید در فرهنگ ۶ جلدی استاد نبود امکان دسترسی به فرهنگ دهخدا برای ما میسر نمی شد.

وی اضافه کرد: روح استاد معین شاد که اینگونه فرهنگ ما را پاس داشت و زبان ما را گرامی داشت و در زمانی که بیش از هر زمان دیگری ما به زبان فارسی نیاز مبرم داریم و می بایست همواره ازین زبان مراقبت و محافظت بسیار داشته باشیم.

شالویی در ادامه با اشاره به اینکه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی امسال صد و یکمین سال تاسیس خود را می گذراند افزود: در این سال ها ۳۸ بنا ساخته و این قول را می دهم که در جهت توسعه و تکمیل آرامگاه استاد معین اقدام جدی خواهیم داشت.

وی گفت: همچنین امسال بنا شده تا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در کنار بزرگداشت عالمان و انتشار آثار آنان ۱۷ بنای جدید را بسازد و در کلیات لایحه بودجه هم برای این امر این مورد مشخص شده است.

شالویی خاطر نشان کرد: ما نباید صرفا به این مکان و آرامگاه اکتفا کنیم چرا که دکتر معین شایسته بیش از آن است، چرا که رهاورد و اندیشه های دکتر معین مهم است و ما باید ازین فضا و محیط بتوانیم فضاها و محیط های فرهنگی مانند کتابخانه و موزه و… چیزی که بتواند اندیشه های معین را معرفی کند تا« معین ها» ساخته شوند.

وی با بیان ایتکه نباید کسانی مثل سعدی و حافظ، مولوی، ابن سینا و فردوسی و معین ها فقط در ویترین ها قرار بگیرند و فقط بگوییم چه کسانی داشتیم، اظهار کرد: بلکه باید امروز بگوییم می توانیم جوان و نوجوان ما پشت سر این بزرگان حرکت می کنند و مانند آنها می شوند، چون اندیشه آنها برای ما اهمیت فراوان دارد.

شالویی افزود: تلاش ها و اندیشه های استاد معین طی سال های متمادی با این همه آثار در طول مدت عمر کوتاهش بسیار مثمر ثمر بود و برکات فراوانی داشت.

وی در ادامه از «حسین مسافر آستانه» که نقش برجسته‌ای در انجمن نمایش کشور دارد خواست تا جشنواره ادبی و نمایشی برای استاد معین با همین عنوان تا سال آینده در همین شهر برگزار کرده و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به همراه اداره کل نمایشی هزینه های آنرا تامین کند.

شالویی همچنین برای ساخت مستند استاد معین اعلام آمادگی کرد و افزود: دکتر معین از جمله شخصیت هایی است که نه تنها در شهرستان آستانه و استان گیلان بلکه ملی و فراملی و به ویژه در کشورهای فارسی زبان باید معرفی شود.

  • نویسنده : نوشین کریمی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران