بهزیستی گیلان در بخش ضایعه نخاعی هیچ پرونده پشت نوبتی ندارد
بهزیستی گیلان در بخش ضایعه نخاعی هیچ پرونده پشت نوبتی ندارد
ره نگار/ خدمت بین دانا با بیان اینکه بهزيستي گیلان در بخش ضایعه نخاعی هیچ پرونده پشت نوبتی نداردگفت: دو هزار و ۱۴۲ نفر از بهزیستی گیلان خدمات «حق پرستاری خانواده محور» دریافت می کنند. 

ره نگار/ خدمت بین دانا با بیان اینکه بهزیستی گیلان در بخش ضایعه نخاعی هیچ پرونده پشت نوبتی نداردگفت: دو هزار و ۱۴۲ نفر از بهزیستی گیلان خدمات «حق پرستاری خانواده محور» دریافت می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ مدیرکل بهزیستی گیلان در خصوص ارائه برخی از خدمات حق پرستاری مددجویان بهزیستی اظهار داشت: یکی از خدمات سازمان بهزیستی پرداخت کمک هزینه حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی و معلولین شدید و خیلی شدید بسترگرا می باشد که مبلغ حق پرستاری هر مددجو ۲۱میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

سیدمهدی خدمت بین دانا اضافه کرد: تا آبان سالجاری تعداد یکهزار و ۳۱۴ نفر از معلولین ضایعه نخاعی استان جذب فرآیند دریافت خدمات بهزیستی شدند که در این بخش هیچگونه پرونده پشت نوبتی وجود ندارد.

وی همچنین به خدمات بهزیستی پیرامون مبحث «حق پرستاری خانواده محور» اشاره کرد و گفت: در خصوص ارائه خدمت «حق پرستاری خانواده محور» نیز تعداد دو هزار و ۱۴۲ نفر مددجو جذب بهزیستی شدند که از این تعداد ۷۷۲ نفر توانخواه دهک ۱ و یکصد نفر دهک ۲ و ۳ از آبان سالجاری مبالغ حق پرستاری را از بهزیستی گیلان دریافت می کنند و تعداد سه هزار و ۸۴۷ نفر دیگر نیز پشت نوبت دریافت این خدمت می باشند.

مدیرکل بهزیستی گیلان در خصوص اولویت بندی متقاضیان پشت نوبتی حق پرستاری نیز، خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج آزمون وسع و گزارش مددکاری، متقاضیان پشت نوبتی دریافت حق پرستاری به ترتیب اولویت در صورت دریافت اعتبار از سازمان بهزیستی کشور جذب خواهند شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی بهزیستی استان گیلان