با یک نامه عادی نمی‌توان از تیمداری انصراف داد
با یک نامه عادی نمی‌توان از تیمداری انصراف داد
ره نگاران/ فرهاد خراسانی، پیشکسوت و کارشناس فوتبال یادداشتی مبنی بر انصرف تیمداری با یک نامه عادی غیرقانونی است، این چنین نوشت: 

ره نگاران/ فرهاد خراسانی، پیشکسوت و کارشناس فوتبال یادداشتی مبنی بر انصرف تیمداری با یک نامه عادی غیرقانونی است، این چنین نوشت:

✔️ با یک نامه عادی نمی‌توان از تیمداری انصراف داد

انصراف از تیمداری یا منحل نمودن باشگاه آنهم با یک نامه عادی یک رویه غلط و غیرقانونی ست و اداره کل ورزش و هیات فوتبال می بایست بعد از این از پذیرش چنین مکاتباتی امتناع نمایند مگر آنکه انصراف یا انحلال سیر قانونی خود را طی نموده باشد.

فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و هیات های فوتبال علاوه بر رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و سایر مقررات داخلی و بین المللی حوزه فوتبال، در صورتی باید با نقل و انتقال سهام، مالکیت و امتیاز باشگاهها موافقت نمایند که قبلا در خصوص کلیه دیون (بدهی) باشگاه به هر شخص حقیقی و حقوقی به صورت قطعی تعیین تکلیف شده باشد.

این مهم از ماده ۲ دستورالعمل راجع به نقل و انتقال سهام، امتیاز و مالکیت باشگاهها و استفاده از نام، علامت، لوگو و برند آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیات رییسه فدراسیون فوتبال استنباط می شود که بطور اولی نسبت به انصراف یا انحلال باشگاهها از تیمداری نیز صدق و تعمیم داده می شود و میبایست فرایند امر تصفیه انجام گیرد.

با این توصیف اعلام انحلال یا انصراف از باشگاهداری به معنای پایان مسئولیت نیست و استمرار مسئولیت قانونی، همچنان متوجه باشگاه، مالک، مدیر یا مدیران آن خواهد بود مگر اینکه روند و فرایند تصفیه که پایان آن تسویه حساب است بصورت قطعی تعیین و تکلیف شود.

  • نویسنده : فرهاد خراسانی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران