بارگیری بیش از ۷۵ درصد ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع شبکه برق گیلان
بارگیری بیش از ۷۵ درصد ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع شبکه برق گیلان
ره نگار/ به طور متوسط حدود %76 ظرفیت فوق توزیع شبکه برق گیلان مورد بارگیری قرار گرفته است.

ره نگار/ به طور متوسط حدود %۷۶ ظرفیت فوق توزیع شبکه برق گیلان مورد بارگیری قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛حسن قنبرزاده با اشاره به تابستان سخت سال جاری که با موفقیت سپری شد، گفت: علیرغم مدیریت بار انجام شده و همکاری بسیار خوب صنایع، میزان بارگیری بسیاری از پست های انتقال و فوق توزیع شبکه قدرت شرکت، خارج از شرایط مطلوب بود که می تواند چالشی اساسی را برای شبکه برق گیلان رقم بزند.

وی افزود: با توجه به نیاز مصرف شبکه برق منطقه‌ای گیلان در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵۴۴ مگاوات و در نظر گرفتن ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال به میزان ۳۱۶۴.۸ مگاولت‌آمپر، به صورت تقریبی می‌توان گفت به طور متوسط بیش از ۸۰% ظرفیت انتقال و همچنین در بخش فوق توزیع، با احتساب ظرفیت ترانسفورماتورهای فوق توزیع به میزان ۳۲۹۶ مگاولت‌آمپر، می‌توان گفت به طور متوسط حدود %۷۶ ظرفیت فوق توزیع شبکه برق گیلان مورد بارگیری قرار گرفته است.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان،گفت: کافی نبودن ظرفیت و پرباری پست های انتقال و فوق توزیع شبکه برق گیلان، از جمله چالش ها و معضلات بزرگ شبکه برق شرکت بوده که باید با سرمایه گذاری مناسب، احداث پست های جدید و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی این مشکل را در اسرع وقت برطرف نمود.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران