انتصاب سرپرست اداره بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان
انتصاب سرپرست اداره بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان
ره نگار/ سرپرست اداره بازرسی ومدیریت عملکرد اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان معرفی شد.

ره نگار/ سرپرست اداره بازرسی ومدیریت عملکرد اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، طی حکمی از سوی سرخوش کرم زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، مطلب قدرتی به عنوان سرپرست جدید اداره بازرسی ومدیریت عملکرد اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان منصوب و از زحمات مجتبی جودت تشکر وقدر دانی شد.

مطلب قدرتی متولد سال ۱۳۵۵ دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی جنگل می باشد.

 

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان