انتصاب دبیرکل جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
انتصاب دبیرکل جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ره نگار/ دبیرکل جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ طی برگزاری انتخابات و اولین جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان روز شنبه ششم  دی ماه، سید احسان موسوی دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اکثریت آراء شورای مرکزی به عنوان دبیرکل جامعه […]

ره نگار/ دبیرکل جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ طی برگزاری انتخابات و اولین جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان روز شنبه ششم  دی ماه، سید احسان موسوی دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اکثریت آراء شورای مرکزی به عنوان دبیرکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی منصوب گردید.

گفتنی است؛ پیش از این جناب آقای رضا یوسف پور دبیر جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود است.

  • منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان