امکان تبدیل آرای تخریب به جریمه نقدی
امکان تبدیل آرای تخریب به جریمه نقدی
ره نگار/رئیس شورای اسلامي شهر رشت گفت: بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و دستور العمل اجرایی وزارت کشور، امکان تبدیل برخی از آرای تخریب به جریمه نقدی فراهم شد.

ره نگار/رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و دستور العمل اجرایی وزارت کشور، امکان تبدیل برخی از آرای تخریب به جریمه نقدی فراهم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت، محمد حسین واثق کارگرنیا با اشاره به دغدغه برخی از فعالین حوزه ساخت و ساز و همچنین شهروندان رشت پیرامون صدور آرای تخریب افزود: آن دسته از تخلفات ساختمانی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد در خصوص آنان تا پیش از سال ۱۴۰۰ صادره شده است ، برابر مفاد بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و دستورالعمل اجرایی وزارت کشور، امکان تبدیل برخی از آرای تخریب به جریمه نقدی برایشان فراهم شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه متقاضیان می توانند جهت بهره مندی از این تبصره به شهرداری مراجعه کنند تصریح کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به مناطق پنجگانه شهرداری رشت، شرایط اجرای مقرره قانونی فوق در خصوص ملک خود را بررسی و پس از تحقق، از امکانات مندرج استفاده کنند.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت