“اقتصاد هوشمند” برای الزام رشد و توسعه است نه انتخاب!
“اقتصاد هوشمند” برای الزام رشد و توسعه است نه انتخاب!

ره نگار/ وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه همایش اقتصاد هوشمند طی سخنانی با اشاره به آثار ناشی از تحولات فن آوری در اقتصاد گفت: باید با استقبال از این تحولات به دنبال بهره برداری از آنها باشیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ دکتر فرهاد دژپسند گفت: اقتصاد هوشمند الزام رشد و توسعه […]

ره نگار/ وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه همایش اقتصاد هوشمند طی سخنانی با اشاره به آثار ناشی از تحولات فن آوری در اقتصاد گفت: باید با استقبال از این تحولات به دنبال بهره برداری از آنها باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ دکتر فرهاد دژپسند گفت: اقتصاد هوشمند الزام رشد و توسعه است و تحقق این امر، نیازمند تغییر پارادایم در سیاست گذاران اقتصادی و نظام حکمرانی کشور است.

وی با بر شمردن برخی از شاخص های کلیدی اقتصاد تصریح کرد: در شرایط موجود، تناسبی میان جایگاه ایران از نظر بهره مندی از منابع سرشار نفت، گاز و مواد معدنی، تعداد شرکت‌های دانش بنیان، نسبت دانشجو به جمعیت، سرمایه انسانی و نیروی آماده بکار و … با وضعیت شاخص هایی چون رفاه و درآمد سرانه در کشور نیست.

دژپسند با بیان اینکه “روزگاری از منابع نفتی و گازی فقط به منزله سوخت استفاده می کردیم و روزگاری دیگر به عنوان خوراک محصولات پتروشیمی”، گفت: در همان برهه های زمانی، معتقد بودیم که در حال استفاده از این منابع به بهترین شکل هستیم، در حالی که باید رویکرد مان تغییر کند و منابع نفت و گاز بصورت موتور محرک تحولات در اقتصاد کشور در آید و باید با بهره گیری از آنها با توجه به تحولات تکنولوژیک و ظرفیت های توسعه یافته موجود و تغییر رویکرد ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام برداشته و از این منابع، ارزش افزوده قابل توجه خلق کنیم.

وی در ادامه اشاره داشت: باید نگاه مان را به منابع موجود و نوع بهره گیری از آن ، از جمله نفت و گاز تغییر دهیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه “استفاده بهینه” از منابع ، یک مفهوم ایستا نبوده و کاملاً پویا است، اظهار کرد: دو متغیر “انسان” و “ابزار” از دیروز تا امروز؛ الگو های متفاوتی را برای استفاده بهینه از منابع، پیش روی ما قرار داده اند.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در “استفاده بهینه” با بهسازی و نوسازی ابزارها، توانمندی های انسان در بهره مندی از منابع طبیعی، منابع مالی و … ارتقاء می یابد.

وی افزود: در اقتصاد هوشمند ما فقط به آنچه داریم اکتفاء نمی کنیم؛ بلکه در مقام خلق قابلیت و ظرفیت هستیم و تلاش می کنیم تا قابلیت های بی شمارِ انسانی، بیشتر بروز یابد.

وی با اشاره به اثرگذاری ابزارهای هوش مصنوعی در اقتصاد افزود: وقتی ما توانستیم هوش مصنوعی را به عرصه بیاوریم، باور های ما در مورد نحوه استفاده از نفت نیز مجدداً تغییر یافت.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به دگرگونی در رابطه مردم و دولت‌ها تحت تأثیر رشد فناوری ها اشاره کرد و گفت: مدرن شدن ابزار ها و فناوری رابطه بین مردم و دولت و اساساً شیوه حکمرانی را تغییر داده است و در این مسیر، هوش انسانی از هوش مصنوعی کمک گرفته است.

وی گفت: توسعه فنآوری با رشدی فزاینده در حال وقوع است و این امکان را فراهم آورده است تا ظرفیت های جدیدی برای توسعه ابزار های نوین رخ دهد؛ به عنوان نمونه، مالیات ستانی ، تجارت خارجی، حمل و نقل و … در نتیجه پدید آمدن ابزار های جدید با سهولت و شفافیت بیشتر صورت می پذیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری فناوری های مربوط به هوش مصنوعی در روندهای رشد اقتصادی و آینده بشر گفت: هوش مصنوعی جایگزین هوش انسانی نخواهد شد اما در این مسیر، هوش انسانی، هوش مصنوعی را تکامل می دهد و باید توجه داشت که هوش مصنوعی هیچ گاه به هوش انسانی نخواهد رسید، اما نوع رابطه هوش انسانی و مصنوعی همواره در حال تحول و تغییر است و انسان همیشه با واگذاری بخشی از وظایف خود به ماشین و بهره گیری از منابع، بهره ورتر عمل می کند.

وی افزود: در مسیر توسعه اقتصاد هوشمند از امکانات و توانمندی‌های انسانی و خدادادی، متناسب با ابزارهای روز، بهینه استفاده می کنیم و بهینه سازی در این رویکرد کاملا بوقوع خواهد پیوست؛ به طوری که نه تنها اتلاف منابع و انرژی نخواهیم داشت، بلکه اسرافی نیز در کار نیست.

دکتر دژپسند در ادامه، استفاده از خودروهای الکتریکی را به عنوان یکی از مثال های فناوری های جدید در بهبود بهره وری در حوزه مصرف انرژی نام برد و اشاره داشت: با روند موجود انتظار می رود توسعه خودرو های برقی با سرعت بیشتری به وقوع بپیوندد و مدیریت منابع و بهینه سازی مصرف انرژی، رقم خواهد خورد.

وزیر اقتصاد گفت: در مسیر پیشرفت، انسان یک روز به دنبال مکانیزه کردن ابزار ها بوده روز دیگر به دنبال الکترونیک کردن و در حال حاضر در پی دیجیتالی کردن ابزار ها و فرایند ها است هر کدام از این مراحل، فرصتی در اختیار ما قرار داد تا در مسیر بهینه سازی استفاده از منابع بهتر و دقیق تر حرکت کنیم.

دکتر دژپسند در پایان خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است اینکه، فناوری ها به هر حال در زندگی ما رخنه کرده اند و مسیر تحول هوش انسانی و مصنوعی و مسیر تحول انسان و ابزار به سرعت در حال تغییر و طی مسیر است و در این مسیر تغییر، ترس و بیم معنا ندارد و باید به دنبال مدیریت این موج باشیم.

  • منبع خبر : پایگاه خبری بانک مسکن هیبنا / شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)