اعضای کمیسیون های تخصصی شورای رشت مشخص شد
اعضای کمیسیون های تخصصی شورای رشت مشخص شد
ره نگار/اعضای کمیسیون های تخصصی شورای رشت برای سومین سال فعالیت شورای ششم رشت به پیشنهاد رئیس شورا و رای دیگر اعضای شورای رشت مشخص شد.

ره نگار/اعضای کمیسیون های تخصصی شورای رشت برای سومین سال فعالیت شورای ششم رشت به پیشنهاد رئیس شورا و رای دیگر اعضای شورای رشت مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در نود و پنجمین جلسه علنی شورای رشت که ظهر امروز در ساختمان جلسات شورای رشت و با دستور جلسه انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای رشت برگزار شد اظهار کرد: بر اساس قانون رئیس شورا می تواند اعضای کمیسیون های تخصصی شورا را پیشنهاد و دیگر اعضای شورا نسبت به ترکیب اعلام شده رای دهند.

محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای رشت برای کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شورا به ترتیب علیرضا تاج شهرستانی، سید حسین رضویان، مسعود عباس نژاد، مجیدعزیزی، حسن کریمی کرنق را پیشنهاد داد که مورد موافقت ده عضو دیگر شورای رشت قرار گرفت.

برای کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت سید شمس شفیعی، علیرضا تاج شهرستانی، مجید عزیزی، محسن سماکچی و هادی رمضانی پیشنهاد داده شدند و اعضای شورا با رای موافق خود به این پیشنهاد نظر مساعد دادند.

محسن سماکچی، رضا عاشری، مسعود عباس نژاد، سید شمس شفیعی و محمد حسین واثق کارگرنیا نیز به عضویت کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و عمران شورای رشت درآمدند.

در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت نیز علیرضا تاج شهرستانی، نادر حسینی، سید حسین رضویان، حسن کریمی کرنق و هادی رمضانی پیشنهاد داده شدند که مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

نادر حسینی، سید شمس شفیعی، محسن سماکچی، رضا عاشری و مسعود عباس نژاد نیز با موافقت اعضای شورا به عنوان اعضای کمیسیون شهرسازی شورا در سال سوم فعالیت انتخاب شدند.

هادی رمضانی، سید حسین رضویان، کریمی کرنق، محمد حسین واثق کارگرنیا و نادر حسینی نیز با پیشنهاد رئیس شورا و رای موافق اعضای شورا به عضویت کمیسیون توسعه پایدار شورای رشت درآمدند.

رضا عاشری و مجید عزیزی برای کمیسیون بدوی نظام وظیفه کاندید شدند که مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

رضا عاشری با یازده رای موافق اعضای شورا به عنوان‌ نماینده مطلع و بصیر شورا در امور املاک انتخاب شد.

نادر حسینی، سید شمس شفیعی، هادی رمضانی، علیرضا تاج شهرستانی، حسن کریمی کرنق و مسعود عباس نژاد برای عضویت در کمیسیون ماده صد کاندید شدند که اعضای شورا به عضویت نادر حسینی رای ندادند و با عضویت دیگر اعضای شورا در کمیسیون ماده صد بر اساس آرای دیگر اعضای شورای رشت موافقت شد.

برای کمیسیون ماده ۳۸ نیز رضا عاشری کاندید شد که مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

محسن سماکچی، سید حسین رضویان و نادر حسینی برای کمیسیون ماده ۷۷ کاندید شدند که اعضای شورا به عضویت محسن سماکچی و سید حسین رضویان رای موافق دادند.

حسن کریمی کرنق، محسن سماکچی، نادر حسینی و مسعود عباس نژاد برای عضویت در کمیسیون ماده بیست کاندید شدند که با رای موافق شورا حسن کریمی کرنق، محسن سماکچی و مسعود عباس نژاد برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شدند و با عضویت نادر حسینی موافقت نشد.

با موافقت اعضای شورا مسعود عباس نژاد به عنوان نماینده شورا در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهرداری رشت انتخاب شد.

اعضای شورا با حضور مجید عزیزی به عنوان نماینده شورا در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری رشت موافقت کردند.

با موافقت اعضای شورا محمد حسین واثق کارگرنیا به عنوان نماینده شورا در سازمان آرامستان شهرداری رشت انتخاب شد.

سید شمس شفیعی به عنوان‌ نماینده شورا در سازمان پسماند و نادر حسینی نیز به عنوان نماینده شورا در سازمان فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت انتخاب شد.

اعضای شورا با حضور سید حسین رضویان به عنوان نماینده شورا در سازمان سرمایه گذاری شهرداری انتخاب شد.

هادی رمضانی نیز نماینده شورا در سازمان آتش نشانی شهرداری رشت شد.

با حضور کریمی کرنق در سازمان سیما و منظر به عنوان عضو ناظر شورا موافقت شد.

محسن سماکچی و نادر حسینی برای نظارت بر سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت کاندید شدند که با حضور محسن سماکچی با ده رای موافقت شد.

نادر حسینی و محسن سماکچی به عنوان نماینده شورا در سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری رشت کاندید شدند که اعضای شورا با حضور سماکچی موافقت کردند.

اعضای شورا با حضور نادر حسینی در کمیسیون قطع اشجار موافقت کردند.

نادر حسینی و محسن سماکچی برای عضویت در کمیسیون ماده هشت نوسازی و عمران شهری کاندید شدند که با ۹ رای موافق محسن سماکچی برای این جایگاه انتخاب شد.

نادر حسینی به عنوان‌ عضو ناظر بر حسن اداره و حفظ دارایی های شهرداری رشت انتخاب شد.

با موافقت اعضای شورا ، سید شمس شفیعی به عنوان‌ عضو ناظر برای نظارت بر حسن درآمد و هزینه شهرداری رشت انتخاب شد.
اعضای شورا با عضویت محمد حسین واثق کارگرنیا در کارگروه ستاد بحران موافقت کردند.
با موافقت شورا، سید حسین رضویان به عنوان نماینده شورا در ستاد توسعه گردشگری انتخاب شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت