اصناف و کسبه آرامش بازار را تامین می کنند / امنیت لازمه رونق کسب و کار
اصناف و کسبه آرامش بازار را تامین می کنند / امنیت لازمه رونق کسب و کار
نگار/ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: اصناف و کسبه آرامش بازار را تامین می کنند و خوشبختانه آرامش و امنیت در فضای بازار گیلان حاکم است و بصیرت کسبه و بازاریان مانع از همراهی اصناف استان با خواسته دشمنان مبنی بر تعطیلی بازار است.

ره نگار/ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: اصناف و کسبه آرامش بازار را تامین می کنند و خوشبختانه آرامش و امنیت در فضای بازار گیلان حاکم است و بصیرت کسبه و بازاریان مانع از همراهی اصناف استان با خواسته دشمنان مبنی بر تعطیلی بازار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان؛ تیمور پورحیدری ضمن بازدید میدانی از بازار رشت عنوان کرد: منطق کسب و کار و رویکرد درآمدزایی کسبه متدین و زحمتکش گیلان پذیرای هیچ بی نظمی و آشوبی در سطح بازار نیست و به شدت از این جریانات پرهیز می کند.

مدیرکل صمت استان؛ امنیت را لازمه رونق کسب و کار دانست و تاکید کرد: نباید فعالیت روزمره و تامین نیاز مردم تحت هر شرایطی متوقف و دچار رکود شود و این موضوعی است که کلیه بازاریان، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف خواستار آن هستند.

پورحیدری؛ با رد برخی تعطیلی اختیاری فضای کسب و کار بازاریان گیلان تصریح کرد: برخی از فعالیت‌های اقتصادی به ناچار برای جلوگیری از بروز صدمات ناشی از تخریب اموالشان توسط آشوبگران، از فعالیت روزمره خود بیمناک هستند که البته با ورود بسیج اصناف، نیروی انتظامی و مراجع قضایی آرامش لازم در بازار برقرار خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت گیلان