استفاده از پیمانکاران پاکدست در پروژه های ترک تشریفات شهرداری رشت
استفاده از پیمانکاران پاکدست در پروژه های ترک تشریفات شهرداری رشت
ره نگار/شهردار رشت با حضور در هشتاد و سومین جلسه شورا با اشاره به اینکه برای پیشبرد و تسریع امور گاها به موضوع ترک تشریفات توجه می کنم اظهار کرد: یکی از مباحثی که به واسطه آن مدیران شهرداری رشت را مورد شماتت قرار می دهند ، عدم احداث سرویس های بهداشتی در شهر است.

ره نگار/شهردار رشت با حضور در هشتاد و سومین جلسه شورا با اشاره به اینکه برای پیشبرد و تسریع امور گاها به موضوع ترک تشریفات توجه می کنم اظهار کرد: یکی از مباحثی که به واسطه آن مدیران شهرداری رشت را مورد شماتت قرار می دهند ، عدم احداث سرویس های بهداشتی در شهر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ رحیم شوقی با بیان اینکه روزانه قیمت میل گرد و آهن و … در حال افزایش است افزود: درباره احداث سرویس بهداشتی تاکیدی به ترک تشریفات ندارم و کاملا سخنان رئیس شورا را تایید می کنم، اما انتظار دارم شورا به افزایش روزانه قیمت ها نیز توجه کند.
وی با اشاره به اینکه چنانچه شورا با این پروژه موافقت کند با یکی از پیمانکاران پاکدست برای احداث سرویس های بهداشتی طی چند ماه آینده اقدام می کنم گفت: هیچ اقدامی در این باره بدون مصوبه شورا انجام نمی دهم و پروژه ها با تصمیمات شورا اجرایی می شود.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران